สตง.สรุปผลสอบจัดซื้อผ้าห่ม อบจ.กาฬสินธุ์ ราคาแพงเกินจริง

สตง.สรุปผลสอบจัดซื้อผ้าห่ม อบจ.กาฬสินธุ์ ราคาแพงเกินจริง

สตง.สรุปผลสอบจัดซื้อผ้าห่ม อบจ.กาฬสินธุ์ ราคาแพงเกินจริง

รูปข่าว : สตง.สรุปผลสอบจัดซื้อผ้าห่ม อบจ.กาฬสินธุ์ ราคาแพงเกินจริง

สตง.สรุปผลสอบจัดซื้อผ้าห่ม อบจ.กาฬสินธุ์ ราคาแพงเกินจริง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปผลการตรวจสอบโครงการจัดซื้อผ้าห่มของ อบจ.กาฬสินธุ์ พบว่าได้จัดซื้อแพงเกินจริง

โครงการจัดซื้อผ้าห่มช่วยภัยหนาวที่ อบจ.กาฬสินธุ์ จัดซื้อ 100,000 ผืน ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ.กาฬสินธุ์ (สตง.กาฬสินธุ์) เข้าตรวจสอบ หลังได้รับการร้องเรียนผ้าห่มที่ได้รับแจกไม่มีคุณภาพ และราคาสูงเกินจริง
 
นางลัทธพรรณ วรากุลศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการ สตง. จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบโครงการจัดซื้อผ้าห่มช่วยภัยหนาวของ อบจ.กาฬสินธุ์ พบว่าจัดซื้อแพงเกินจริง สูงกว่าราคาตลาดผืนละ 60 บาท และจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่ อบจ.กาฬสินธุ์ นำผ้าห่มไปแจก พบว่ายังมีชาวบ้านไม่ได้รับแจกผ้าห่มจำนวน 577 ผืน เบื้องต้น ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าการ สตง.เพื่อพิจารณาให้ อบจ.กาฬสินธุ์ คืนเงินให้ 6 ล้านบาท
 
ผู้อำนวยการ สตง.กาฬสินธุ์ ยังระบุด้วยว่า การตรวจสอบการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวของหน่วยงานราชการใน จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 101 แห่ง พบว่าจัดซื้อผ้าแพงเกินจริง 83 แห่ง ทำให้รัฐเสียหายรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เบื้องต้น มีหน่วยงานที่คืนเงินเข้ารัฐแล้ว 69 แห่ง เป็นเงิน 3.5 ล้านบาท ยังเหลืออีก 14 แห่ง ซึ่งรวมถึง อบจ.กาฬสินธุ์
 


กลับขึ้นด้านบน