มูลนิธิบุณยะจินดา มอบรางวัลตำรวจดีเด่นต้นแบบ-พลเมืองดีช่วยงาน ตร.

มูลนิธิบุณยะจินดา มอบรางวัลตำรวจดีเด่นต้นแบบ-พลเมืองดีช่วยงาน ตร.

มูลนิธิบุณยะจินดา มอบรางวัลตำรวจดีเด่นต้นแบบ-พลเมืองดีช่วยงาน ตร.

รูปข่าว : มูลนิธิบุณยะจินดา มอบรางวัลตำรวจดีเด่นต้นแบบ-พลเมืองดีช่วยงาน ตร.

มูลนิธิบุณยะจินดา มอบรางวัลตำรวจดีเด่นต้นแบบ-พลเมืองดีช่วยงาน ตร. มูลนิธิบุณยะจินดาจัดมอบรางวัลเกียรติยศ ให้ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบในสาขาต่างๆ รวมถึงพลเมืองดีที่ช่วยเหลืองานตำรวจ

ตำรวจที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิบุณยะจินดา มีทั้งผู้ที่มีผลงานดีเด่น เช่น ด้าน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สืบสวน จราจร ป้องกันปราบปรามยาเสพติด มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงพลเมืองดี เช่น คนขับแท็กซี่ที่เก็บเงินคืนให้อัยการสาธารณรัฐ มัลดีฟส์ และเข้าช่วยเหลือนักศึกษา จากกรณีไฟไหม้รถ ใน จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้ ยังมอบทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอันตราย จากการปฏิบัติการตามหน้าที่ ทั้งตำรวจชั้นประทวนและสัญญาบัตร

สำหรับการจัดมอบรางวัลเกียรติยศ ของมูลนิธิบุณยะจินดา จะจัดขึ้นทุกปีเพื่อมอบรางวัลใหักับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติดีเด่น ในแต่ละสาขา รวมถึงตำรวจที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้


กลับขึ้นด้านบน