โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ป่วย รับมือภัยพิบัติฉุกเฉิน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ป่วย รับมือภัยพิบัติฉุกเฉิน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ป่วย รับมือภัยพิบัติฉุกเฉิน

รูปข่าว : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ป่วย รับมือภัยพิบัติฉุกเฉิน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ป่วย รับมือภัยพิบัติฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และภาคีเครือข่าย ร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินรับมือเหตุการณ์อุทกภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุ และทดสอบประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีหากเกิดเหตุภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตต่างๆ รวมทั้ง สร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง รับมือหากเกิดสถานการณ์จริง

โดยแผนการซ้อมแผนครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์เกิดอุทกภัยภายในโรงพยาบาลขึ้น โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลการให้พร้อมรับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตรลดา ลิ้มจินดาพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บอกว่า การอพยพผู้ป่วยตามแผน หากเกิดภัยพิบัติภัย จะอพยพผู้ป่วยตามความรุนแรงของโรค โดยกำหนดแบ่งกลุ่มอาการของโรคตามสีต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่เกิดความสับสน การซ้อมแผนอพยพผู้ป่วยครั้งนี้ยังพบจุดบกพร่องที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะการลำเลียงผู้ป่วยตามจุดต่างๆ ที่ยังล่าช้า


กลับขึ้นด้านบน