ชาวนาบุรีรัมย์ยอมสลายการชุมนุม

ชาวนาบุรีรัมย์ยอมสลายการชุมนุม

ชาวนาบุรีรัมย์ยอมสลายการชุมนุม

รูปข่าว : ชาวนาบุรีรัมย์ยอมสลายการชุมนุม

ชาวนาบุรีรัมย์ยอมสลายการชุมนุม ความคืบที่ชาวนา 7 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ชุมนุมเรียกร้องให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัดเปิดจุดรับจำนำข้าวนอกพื้นที่เพิ่มอีก 6 จุด ใน 5 อำเภอ ล่าสุดผู้ชุมนุมยอมสลายตัวแล้ว หลังคณะอนุกรรมการฯ ยืนยันจะดำเนินการตามข้อเรียกร้อง

ตัวแทนชาวนาจาก 7 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด หลังชุมนุมประท้วงบริเวรหน้าที่ว่าการอำเภอหนองกี่ เพื่อเรียกร้องให้เปิดจุดรับจำนำข้าวนอกพื้นที่เพิ่มอีก 6 จุด ใน 5 อำเภอ โดยอ้างว่าจุดรับจำนำข้าวในพื้นที่มีไม่เพียงพอ และไม่ตรงตามความต้องการ

ผลการเจรจาคณะอนุกรรมการฯยืนยันว่าจะให้เปิดจุดรับจำนำข้าวนอกพื้นที่เพิ่ม 1 จุดในอำเภอหนองกี่ ซึ่งจะมีการประชุมและรายงานให้ทางจังหวัดทราบภายในวันจันทร์หน้า ก่อนจะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงพาณิชย์อนุมัติตามขั้นตอนในวันอังคาร ส่วนอีก 5 จุด ใน 4 อำเภอ จะต้องประชุมพิจารณาผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจ และยอมสลายตัว


กลับขึ้นด้านบน