กรมชลประทานเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานกว่า 10 ล้านไร่งดทำนา

กรมชลประทานเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานกว่า 10 ล้านไร่งดทำนา

กรมชลประทานเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานกว่า 10 ล้านไร่งดทำนา

รูปข่าว : กรมชลประทานเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานกว่า 10 ล้านไร่งดทำนา

กรมชลประทานเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานกว่า 10 ล้านไร่งดทำนา กรมชลประทานประกาศเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานกว่า 10 ล้านไร่งดทำนา เพื่อป้องกันปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำ ขณะที่ภัยแล้งยังคงขยายวงกว้าง ทำให้นาข้าวที่บ้านโคกกลาง จังหวัดสกลนคร ยืนต้นตายแล้วกว่า 1 พันไร่

นายนิพนธ์ กาชาคำ ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอเต่างอย พร้อมด้วยเกษตรตำบลจันทร์เพ็ญ จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจสอบนาข้าวที่ประสบภัยแล้งของเกษตรกรบ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทร์เพ็ญ หลังได้รับแจ้งว่าภาวะฝนที่ทิ้งช่วงมานาน ทำให้นาข้าวที่ปลูกไว้ตั้งแต่กลางปี ยืนต้นตายแล้วกว่า 1 พันไร่

จากการตรวจสอบพบว่าหมู่บ้านโคกกลาง ตั้งอยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาภูพานล้อมรอบ ในพื้นที่ไม่มีคลองส่งน้ำ และระบบชลประทาน การทำนาจึงต้องอาศัยน้ำฝน ซึ่งปีนี้ฝนหมดเร็วก่อนกำหนด ทำให้นาข้าวขาดน้ำ ได้ผลผลิตไม่เต็มที่

ภาพรวมขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 17 อำเภอ จาก 18 อำเภอ พื้นที่นาข้าว พืชไร่ เสียหายรวมกว่า 5.3 แสนไร่ ซึ่งบางพื้นที่ทางจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือสูบน้ำเข้านาบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง และจากภาวะฝนทิ้งช่วง ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงเขื่อนขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี 3 แห่ง มีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ชลประทานได้ประกาศลดพื้นที่การส่งเสริมน้ำจากปี 2554 จากเดิมที่ 3.5 ล้านไร่ เหลือ 1.9 ล้านไร่ โดยพื้นที่นาปรังที่ลดลงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชลประทาน 5 โครงการ คือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โครงการลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการมูลบน-ลำแซะ จังหวัดนครราชสีมา โครงการห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี และโครงการลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา


กลับขึ้นด้านบน