ปชช.แสดงความเห็นให้ยกเลิกระบบสัมปทาน ในเวทีรับฟังความเห็นปิโตรเลียม

ปชช.แสดงความเห็นให้ยกเลิกระบบสัมปทาน ในเวทีรับฟังความเห็นปิโตรเลียม

ปชช.แสดงความเห็นให้ยกเลิกระบบสัมปทาน ในเวทีรับฟังความเห็นปิโตรเลียม

รูปข่าว : ปชช.แสดงความเห็นให้ยกเลิกระบบสัมปทาน ในเวทีรับฟังความเห็นปิโตรเลียม

ปชช.แสดงความเห็นให้ยกเลิกระบบสัมปทาน ในเวทีรับฟังความเห็นปิโตรเลียม หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2514 และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในเวทีรับฟังความคิดเห็นของอนุกรรมมาธิการวิสามัญปัญหาปิโตรเลียม ประชาชนส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ต้องยกเลิกระบบสัมปทาน

วันนี้ (7 พ.ค.2558) วิลาศิณีย์ ศุภรส ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสรายงานจากสโมสรนายทหารอากาศ ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของอนุกรรมมาธิการวิสามัญปัญหาปิโตรเลียมว่า ในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนจะเปิดให้ประชานแสดงความเห็นได้คนละ 1นาที โดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการบันทึกข้อเสนอ โดยส่วนใหญ่เสนอให้ยกเลิกระบบสัมปทานและเปลี่ยนเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต เนื่องจากระบบสัมปทานนำไปสู่การคอร์รัปชันและรัฐไม่ได้ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย และเสนอให้ ยกเลิก พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และ ออก พ.ร.บ.ฉบับใหม่ กำหนดให้สามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากระบบการแบ่งปันผลผลิต เช่น การรับจ้างบริการ

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนออื่น ๆ อาทิ การเสนอให้ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นของประชาชน รัฐเป็นเพียงตัวทนในฐานะผู้กำกับดูแล การนำมาใช้จะต้องคำนึงถึงประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ โดยผู้ที่แสดงความเห็ฯหลายคนระบุว่าอาศัยในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัมปทานปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นแล้ว ขณะที่ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์จากปิโตรเลียมไม่ตกอยุ่กับประชาชนแต่ผลประโยน์อยู่กับกลุ่มทุนที่ได้รับสัมปทาน

รวมถึงยังมีข้อเสนอจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ที่เป็นของรัฐความดำเนินการแปรรูปด้วยวิธีการใด ที่ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งตกเป็นของประชาชนเพื่อป้องกันการทุจรติคอร์รัปชันทั้งนี้การรับฟังความเห็นทั้ง 2 ห้องได้เสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงการจัดรวบรวบข้อมูลเพื่อเสนอให้กับรัฐบาลต่อไป


กลับขึ้นด้านบน