สวนดุสิตโพลเผยปชช.ร้อยละ 48 เชื่อโอบามาเยือนไทยสร้างความมั่นใจต่างชาติ-กระตุ้นศก.

สวนดุสิตโพลเผยปชช.ร้อยละ 48 เชื่อโอบามาเยือนไทยสร้างความมั่นใจต่างชาติ-กระตุ้นศก.

สวนดุสิตโพลเผยปชช.ร้อยละ 48 เชื่อโอบามาเยือนไทยสร้างความมั่นใจต่างชาติ-กระตุ้นศก.

รูปข่าว : สวนดุสิตโพลเผยปชช.ร้อยละ 48 เชื่อโอบามาเยือนไทยสร้างความมั่นใจต่างชาติ-กระตุ้นศก.

สวนดุสิตโพลเผยปชช.ร้อยละ 48 เชื่อโอบามาเยือนไทยสร้างความมั่นใจต่างชาติ-กระตุ้นศก. ผลการสำรวจการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายบารัก โอบามา ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่ง ระบุว่า เป็นเกียรติและภาคภูมิใจ และยังทำให้ชาวต่างชาติ มีความมั่นใจในการลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยวดีขึ้น

สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจหัวข้อ "การมาเยือนประเทศไทย ของผู้นำสหรัฐฯ นายบารัก โอบามา" โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,274 คน ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ย.ที่ผ่านมา ในประเด็น "คนไทยคิดอย่างไร กับการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของนายบารัก โอบามา"

ทั้งนี้ร้อยละ 45 รู้สึกเป็นเกียรติ ตื่นเต้นดีใจและภาคภูมิใจ , ร้อยละ 26 เห็นว่า เป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหรัฐฯและไทย และร้อยละ 15 เป็นการแสดงว่า ประเทศไทยมีความปลอดภัยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น

สำหรับประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการมาเยือนครั้งนี้ ร้อยละ 48 มองว่า ชาวต่างมีความมั่นใจในการลงทุน ช่วยกระตุ้นให้การค้า เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดีขึ้น

รองลงมาร้อยละ 24 สหรัฐฯกับไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น และร้อยละ 17 มองว่า ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้เผยแพร่เอกลักษณ์และความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก


กลับขึ้นด้านบน