"ปคอป." เตรียมของบครม. 2,300 ล้านบาท เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุชุมนุมทางการเมือง

"ปคอป." เตรียมของบครม. 2,300 ล้านบาท เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุชุมนุมทางการเมือง

"ปคอป." เตรียมของบครม. 2,300 ล้านบาท เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุชุมนุมทางการเมือง

รูปข่าว : "ปคอป." เตรียมของบครม. 2,300 ล้านบาท เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุชุมนุมทางการเมือง

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมเสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเพิ่มอีก 2,300 ล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี 2548-2553

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) แถลงความคืบหน้าของการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยว่า การจัดเวทีเสวนาจะเริ่มขึ้นประมาณกลางเดือนมกราคมปี 2556 และจะทราบผลสรุปการรับฟังความเห็นภายในเดือนมีนาคม ปี 2556 ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มจำนวนเวทีเสวนาจาก 60 เวที เป็น 108 เวที โดยจัดในพื้นที่ต่างจังหวัด 100 เวที และในกทม. 8 เวที นอกจากนี้ เตรียมเสนอเรื่องให้ครม.พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน 77.9 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณจำนวน 168 ล้านบาท

ขณะที่ในส่วนของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี 2548-2553 นั้น นายธงทอง เปิดเผยว่า เตรียมเสนอของบประมาณจากครม.อีก 2,300 ล้านบาท โดยแบ่งผู้ได้รับประโยชน์เป็น 2 ส่วน คือ สำหรับกลุ่มผู้เสียชีวิต ผู้เสียหาย และผู้ที่ถูกจับกุม โดยคาดว่าจะมีผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์จำนวน 500 ราย ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวน 300 ล้านบาท และสำหรับผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายประมาณ 15,000 ราย โดยได้มีการประมาณงบไว้ที่ 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมาดำรงตำแหน่งประธานปคอป. แทน นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ก่อนหน้านี้ได้ลาออกไป


กลับขึ้นด้านบน