พื้นที่เกษตรใน จ.นครราชสีมา กว่า 200,000 ไร่ เสียหายจากภัยแล้ง

พื้นที่เกษตรใน จ.นครราชสีมา กว่า 200,000 ไร่ เสียหายจากภัยแล้ง

พื้นที่เกษตรใน จ.นครราชสีมา กว่า 200,000 ไร่ เสียหายจากภัยแล้ง

รูปข่าว : พื้นที่เกษตรใน จ.นครราชสีมา กว่า 200,000 ไร่ เสียหายจากภัยแล้ง

พื้นที่เกษตรใน จ.นครราชสีมา กว่า 200,000 ไร่ เสียหายจากภัยแล้ง แม่น้ำหลายสายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะที่ จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายแล้วกว่า 200,000 ไร่

เกษตรกรใน อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไถต้นข้าวโพดเพื่อทำเป็นปุ๋ย หลังข้าวโพดกว่า 70 ไร่ ยืนต้นตาย เพราะขาดน้ำนานกว่า 2 เดือน

ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้พื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพด เสียหายแล้วกว่า 200,000 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดทั้งหมด 900,000 ไร่ ขณะที่จังหวัด ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งแล้ว 8 อำเภอ

เช่นเดียวกับ จ.มหาสารคาม แหล่งน้ำธรรมชาติหลายสายมีปริมาณน้ำลดลง จากการที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น งดการระบายน้ำ ทำให้แม่น้ำชีและลำน้ำสาขาเริ่มแห้งขอด

นายทองสา อุทัยประดิษฐ์ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทาน จ.มหาสารคาม เตรียมแจ้งเตือนเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง และพืชฤดูแล้ง เพื่อป้องกันวิกฤตขาดแคลนน้ำ

ส่วนที่ จ.ยโสธร ชาวนาต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อป้องกันความเสียหายจากอิทธิพลของพายุที่จะพัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เพราะหากมีฝนตก อาจทำให้ข้าวเกิดความชื้นและมีเชื้อรา

ขณะที่ภาคเหนือ สถานการณ์ภัยแล้งยังคงขยายวงกว้าง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประกาศเตือนเกษตรกรให้งดเผาเศษวัชพืช เพราะจะทำให้สูญเสียน้ำใต้ดิน รวมทั้งทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ โดยแนะนำให้ใช้วิธีฝังกลบแทน


กลับขึ้นด้านบน