"นิด้าโพล"เผยปชช.ร้อยละ 56 ไม่อยากเห็น"รัฐบาล-ฝ่ายค้าน พูดจา"เสียดสี-สาดโคลน"ในศึกซักฟอก

"นิด้าโพล"เผยปชช.ร้อยละ 56 ไม่อยากเห็น"รัฐบาล-ฝ่ายค้าน พูดจา"เสียดสี-สาดโคลน"ในศึกซักฟอก

"นิด้าโพล"เผยปชช.ร้อยละ 56 ไม่อยากเห็น"รัฐบาล-ฝ่ายค้าน พูดจา"เสียดสี-สาดโคลน"ในศึกซักฟอก

รูปข่าว : "นิด้าโพล"เผยปชช.ร้อยละ 56 ไม่อยากเห็น"รัฐบาล-ฝ่ายค้าน พูดจา"เสียดสี-สาดโคลน"ในศึกซักฟอก

เผยผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนร้อยละ 56.13 ไม่ต้องการเห็น ส.ส.ฝ่ายค้าน -รัฐบาล พูดจาในเชิงยั่วยุเสียดสีทำให้อีกฝ่ายโกรธ สาดโคลนใส่กัน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขณะที่ ประชาชขนร้อยละ 55.98 จะติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะจะช่วยให้ทราบถึงทำงานและการชี้แจงผลงานของรัฐบาล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประชาชนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล”ทำ การสำรวจระหว่างวันที่ 14 - 15 พ.ย.55 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,247หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ ในกรณีการติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จากการสำรวจ พบว่าประชาชน ร้อยละ 55.98 คิดว่าจะติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพราะจะได้ทราบถึงการทำงานและการชี้แจงผลงานของรัฐบาล รัฐมนตรีบางกระทรวง และ ส.ส. ที่ตนชอบ รวมทั้งชอบดูการอภิปรายอยู่แล้ว ส่วนร้อยละ 43.70 ระบุไม่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะไม่ค่อยมีเวลาต้องทำงาน เบื่อหน่ายการเมือง อีกทั้งไม่อยากเห็น ส.ส. ทะเลาะวุ่นวายกันในสภา

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็น ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลกระทำในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ประชาชน ร้อยละ 56.13 ระบุว่าการพูดจาในเชิงยั่วยุเสียดสีทำให้อีกฝ่ายโกรธ สาดโคลนใส่กัน รองลงมา ร้อยละ 55.57 ระบุว่า การพูดจาหยาบคาย,ด่าทอกันในสภา ร้อยละ 47.23 ระบุว่า การอภิปรายนอกประเด็น ร้อยละ 38.89 ระบุว่า การประท้วงพร่ำเพรื่อ ร้อยละ 19.09 ระบุว่า การหลับในสภา และร้อยละ 4.73 ระบุว่าการใช้กำลัง/การทะเลาะวิวาทกันในสภา

สำหรับ ส.ส. ฝ่ายค้านที่ประชาชนสนใจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมากที่สุด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.28 ไม่ได้ระบุตัวบุคคลแต่สนใจการอภิปรายในภาพรวม รองลงมา ร้อยละ 32.64 ระบุ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะเป็นผู้นำฝ่ายค้าน และน่าจะมีข้อมูลที่น่าสนใจในการอภิปรายรัฐบาลได้ ร้อยละ 7.46 ระบุ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เพราะมีวาทะและการพูดที่โดดเด่น เปิดเผย ตรงไปตรงมา และร้อยละ 3.69 ระบุ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส่วน ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ประชาชน ร้อยละ 53.17 ไม่ได้ระบุตัวบุคคลแต่สนใจการอภิปรายในภาพรวมเช่นเดียวกันกับการอภิปรายของ ส.ส.ฝ่ายค้าน รองลงมา ร้อยละ 22.85 ระบุ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพราะถือเป็นผู้บริหารหลักของคณะรัฐมนตรีและผู้นำของประเทศ และร้อยละ 16.60 ระบุ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เพราะมีวาทะในการพูดที่ชัดเจน สามารถโต้แย้งกับฝ่ายค้านได้ฉะฉาน และตอบคำถามได้ชัดเจน


กลับขึ้นด้านบน