สภาผู้บริโภคเรียกร้องสร้างมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ

สภาผู้บริโภคเรียกร้องสร้างมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ

สภาผู้บริโภคเรียกร้องสร้างมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ

รูปข่าว : สภาผู้บริโภคเรียกร้องสร้างมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ

สภาผู้บริโภคเรียกร้องสร้างมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ สภาผู้บริโภคเรียกร้องภาครัฐ ผลักดันกองทุนเยียวยาผู้เสียหายจากอุบัติเหตุ หลังที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรถสาธารณะยังละเลยมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

เวทีสภาผู้บริโภค "ทุกข์ของผู้โดยสาร ต่อบริการสาธารณะ" ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รายงานว่า ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา รถตู้โดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถึงร้อยละ 33 รองลงมาเป็นรถโดยสารปรับอากาศ ร้อยละ 30 และรถโดยสารนำเที่ยว ร้อยละ 11

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร ยังละเลยมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้อุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน โดยดัดแปลงที่นั่งจาก 12 ที่นั่ง เป็น 14 ถึง 20 ที่นั่ง ที่ผ่านมามูลนิธิฯช่วยฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับญาติ และผู้ประสบเหตุทั่วประเทศถึง 137 คดี มีคำพิพากษาสิ้นสุดแล้ว 47 คดี , ประนีประนอมยอมความ 74 คดี อยู่ระหว่างดำเนินคดีอีก 16 คดี ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรออกมาตรการที่แก้ปัญหาในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค

ด้านนายสุเมธ องค์กิตติกุล นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI มองว่า การเยียวยาของผู้ประกอบการรถโดยสารยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ จึงอยากเห็นจิตสำนึกผู้ประกอบการ สร้างมาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงภาครัฐต้องเร่งผลักดันกองทุนเยียวยาความเสียหาย เพื่อยกระดับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม


กลับขึ้นด้านบน