3 หน่วยงานร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุทางถนน

3 หน่วยงานร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุทางถนน

3 หน่วยงานร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุทางถนน

รูปข่าว : 3 หน่วยงานร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุทางถนน

3 หน่วยงานร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และ จังหวัดสมุทรปราการ จัดมหกรรมบางแก้วขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนปฏิบัติการ "ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน"

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์กว่า 200 คัน ร่วมกันขี่จักรยานยนต์ ไปตามถนนไปรษณีย์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ในปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน เป็นวาระแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัด "มหกรรมบางแก้วขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร" ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ "ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2556 " เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อ ประชากร 100,000 คน ที่ปัจจุบัน มีสถิติการเสียชีวิต 15 คน ต่อ ประชากร 100,000 คน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้รณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้ที่นั่งซ้อนท้าย ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพราะนอกจากจะสร้างความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจราจรทางบก อีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน