"หอการค้าไทย"แนะผู้ประกอบการยึดปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง"รับมือเศรษฐกิจโลก

"หอการค้าไทย"แนะผู้ประกอบการยึดปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง"รับมือเศรษฐกิจโลก

"หอการค้าไทย"แนะผู้ประกอบการยึดปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง"รับมือเศรษฐกิจโลก

รูปข่าว : "หอการค้าไทย"แนะผู้ประกอบการยึดปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง"รับมือเศรษฐกิจโลก

หอการค้าไทยแนะผู้ประกอบการไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจแทนแนวคิดทุนนิยม

ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควรดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำได้จริง

แนวทางนี้จะทำให้เกิดสมดุลและเป็นทางออกในภาวะเศรษฐกิจโลกประสบปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมา การดำเนินเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงได้ และยังทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรไม่จำกัด

นายเลนเช่น จิ๊กมี่ วาย ทินเลย์ นายกรัฐมนตรีภูฎานระบุว่า ภูฎานสร้างความสุขของประชาชน โดยเน้นความเสมอภาค, ความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณค่ามนุษย์และใช้หลักธรรมาภิบาล แต่ก็เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ ที่เน้นเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม


กลับขึ้นด้านบน