ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปกัมพูชา เหตุค่าแรงแพง

ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปกัมพูชา เหตุค่าแรงแพง

ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปกัมพูชา เหตุค่าแรงแพง

รูปข่าว : ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปกัมพูชา เหตุค่าแรงแพง

ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปกัมพูชา เหตุค่าแรงแพง ผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา ระบุปัญหาค่าแรงในไทยที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการขยายฐานการผลิตมากัมพูชาจำนวนมากขณะที่ปัญหาค่าโลจิสติกส์ยังส่งผลให้สินค้า มีต้นทุนสูง

นางอรนุช ผการัตน์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในกัมพูชา กล่าวระหว่าง การประชุมร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา ว่า ปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการไทยเข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากกัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากสหรัฐ รวมทั้งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของไทยในปีหน้า ทำให้ผู้ประกอบการขยายฐานการผลิตเข้ามาในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าการลงทุนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี

ด้านนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัญหา สำคัญของผู้ประกอบการไทยในกัมพูชาคือปัญหาด้านโลจิสติกส์ซึ่งมีความยุ่งยาก และต้นทุนสูงซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะรับไปพิจารณาช่วยเหลือ นอกจากนี้กรม ยังได้เพิ่มการเปิดตลาดในสินค้ากลุ่มแฟชั่นที่มีความต้องการจากผู้บริโภคในกัมพูชามากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกแบการไทย ที่ประสบปัญหาการแข่งขันในกลุ่มสินค้าแฟชั่นที่รุนแรงมากขึ้นในไทย ทั้งนี้การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา การส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวสูงถึงร้อยละ41 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ มีมูลค่ากว่า2,834 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่การนำเข้าขยายตัวกว่าร้อยละ 33หรือ มีมูลค่า 184 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


กลับขึ้นด้านบน