เครือข่ายภาคประชาชน ร้องนายกฯ ชะลอการร่วมมือ "ทีพีพี" ชี้ ไทยได้ผลเสียมากกว่า

เครือข่ายภาคประชาชน ร้องนายกฯ ชะลอการร่วมมือ "ทีพีพี" ชี้ ไทยได้ผลเสียมากกว่า

เครือข่ายภาคประชาชน ร้องนายกฯ ชะลอการร่วมมือ "ทีพีพี" ชี้ ไทยได้ผลเสียมากกว่า

รูปข่าว : เครือข่ายภาคประชาชน ร้องนายกฯ ชะลอการร่วมมือ "ทีพีพี" ชี้ ไทยได้ผลเสียมากกว่า

เครือข่ายภาคประชาชน ร้องนายกฯ ชะลอการร่วมมือ เครือข่ายภาคประชาสังคม เรียกร้องนายกรัฐมนตรี ทบทวนการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิค หรือ ทีพีพี ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน หลังนักวิชาการ ทำการศึกษาพบประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากกว่าผลดี

ตัวแทนภาคประชาสังคมจากเครือข่ายต่าง ๆ กว่า 20 คน ยืนถือป้ายข้อความคัดค้านการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก หรือ ทีพีพี ที่บริเวณด้านหน้าสนามบินดอนเมือง โดยขอให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ชะลอการประกาศเข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) จนกว่าจะมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ควรดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด

น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เสนอว่า รัฐบาลไม่ควรเร่งด่วนตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะจากการศึกษาของนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชื่อว่า อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของประชาชนและต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยได้ โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงยาจำเป็นของประชาชน เพราะจะช่วยให้อุตสาหกรรมยาข้ามชาติปรับราคายาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สูงขึ้น และผูกขาดกำไรเพียงผู้เดียวในระยะยาว


กลับขึ้นด้านบน