กทม.เปิดเวทีฟังความเห็นเพื่อพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กทม.เปิดเวทีฟังความเห็นเพื่อพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กทม.เปิดเวทีฟังความเห็นเพื่อพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

รูปข่าว : กทม.เปิดเวทีฟังความเห็นเพื่อพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กทม.เปิดเวทีฟังความเห็นเพื่อพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดรับฟังความเห็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมรดกของชาติ หลังสำรวจพบมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ากว่า 200 แห่ง

สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร จัดเวทีระดมความคิดเห็น "แม่น้ำเจ้าพระยา…คุณค่าสู่การส่งเสริมให้เป็นมรดกชาติ" ภายใต้โครงการส่งเสริมให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมรดกของชาติ เริ่มตั้งแต่สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ถึงท่าวาสุกรี รวมระยะทางประมาณ 7 กม. โดยมีตัวแทนชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา นักวิชาการ ภาคเอกชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เปิดเผยว่าผลการศึกษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกรุงเทพมหานครตั้งเป้าให้เป็นมรดกแห่งชาติ พบแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเรื่องราวคุณค่าทางประวัติศาสตร์กว่า 200 แห่ง และจากการสอบถามประชาชน พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนและต้องการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ

เบื้องต้นกำหนดแนวทางการปรับปรุงและฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ 4 ประเภท ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง, อาคารและสิ่งก่อสร้าง, ชุมชนริมน้ำ และวัฒนธรรมประเพณี


กลับขึ้นด้านบน