"ผู้ประกอบการไทย"ขยายฐานผลิตเข้ากัมพูชามากขึ้น หลังปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

"ผู้ประกอบการไทย"ขยายฐานผลิตเข้ากัมพูชามากขึ้น หลังปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

"ผู้ประกอบการไทย"ขยายฐานผลิตเข้ากัมพูชามากขึ้น หลังปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

รูปข่าว : "ผู้ประกอบการไทย"ขยายฐานผลิตเข้ากัมพูชามากขึ้น หลังปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

การประชุมร่วมระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา ได้มีการหารือกันถึงผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของไทยในปีหน้าที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยในกัมพูชากังวลว่า จะเกิดส่งผลให้ผู้ประกอบการขยายฐานการผลิตมากัมพูชาจำนวนมาก ส่วนปัญหาค่าโลจิสติกส์ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ราคาสินค้ามีต้นทุนสูง

 นางอรนุช ผการัตน์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในกัมพูชา กล่าวว่าเมื่อปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการไทยได้เข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากกัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากสหรัฐ รวมทั้งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของไทยในปีหน้า ทำให้ผู้ประกอบการขยายฐานการผลิตเข้ามาในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าการลงทุนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการไทยในกัมพูชาคือปัญหาด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีความยุ่งยากและต้นทุนสูง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะรับไปพิจารณาช่วยเหลือ

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการเปิดตลาดในสินค้ากลุ่มแฟชั่นที่มีความต้องการจากผู้บริโภคในกัมพูชามากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการไทย ที่ประสบปัญหาการแข่งขันในกลุ่มสินค้าแฟชั่นที่รุนแรงมากขึ้นในไทย

การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา การส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือ มีมูลค่ากว่า 2,834 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่การนำเข้าขยายตัวกว่าร้อยละ 33 หรือ มีมูลค่า 184 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


กลับขึ้นด้านบน