น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา-แม่น้ำโขงลดลง กระทบเกษตรกร

น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา-แม่น้ำโขงลดลง กระทบเกษตรกร

น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา-แม่น้ำโขงลดลง กระทบเกษตรกร

รูปข่าว : น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา-แม่น้ำโขงลดลง กระทบเกษตรกร

น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา-แม่น้ำโขงลดลง กระทบเกษตรกร สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำโขง ยังลดลงต่อเนื่อง ทำให้ชาวประมงพื้นบ้าน และอาชีพการเกษตรเริ่มได้รับผลกระทบ

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะบริเวณอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เริ่มส่งผลกระทบต่อกลุ่มประมงพื้นบ้าน ที่หาปลาได้น้อยลง เช่นเดียวกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า 10 ราย ที่ต้องหยุดเลี้ยงปลาชั่วคราว เพราะวิตกว่าระดับน้ำที่ลดลง อาจทำให้ปลาตาย โดยล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้พื้นที่ 11 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง พื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วกว่า 200,000 ไร่

ส่วนสภาพอากาศที่แปรปรวนและร้อนจัด ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ในอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อป้องกันต้นหอมแห้งเสียหาย ขณะที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ต้องขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกพืชระยะสั้นใช้น้ำน้อย บริเวณสันดอนที่เกิดจากระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงยาวหลายกิโลเมตร แทนอาชีพทำนาที่ไม่สามารถทำได้ในขณะนี้จากภาวะภัยแล้ง ชาวบ้านบอกว่าทุกๆปีจะมีชาวบ้านปลูกพืชระยะสั้นแทนการทำนา โดยแต่ละปีจะมีเป็นจำนวนมาก แต่ปีนี้มีชาวบ้านทำลดลง เนื่องจากมีข่าวกว่าทางกรมชลประทานจะขุดลอกคลองน้ำพระยา อาจทำให้เก็บผลผลิตไม่ทันและเสียหาย เนื่องจากแต่ละรายจะลงทุนนับหมื่นบาท

ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 เมตร ทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า ปีนี้ในพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานากว่าทุกปี จึงเตือนให้เกษตรกร งดปลูกข้าวนาปรังและหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน


กลับขึ้นด้านบน