วุฒิสภาเลือก"ซูเปอร์บอร์ด"รอบแรก 10 คน เตรียมตรวจสอบ กสทช.

วุฒิสภาเลือก"ซูเปอร์บอร์ด"รอบแรก 10 คน เตรียมตรวจสอบ กสทช.

วุฒิสภาเลือก"ซูเปอร์บอร์ด"รอบแรก 10 คน เตรียมตรวจสอบ กสทช.

รูปข่าว : วุฒิสภาเลือก"ซูเปอร์บอร์ด"รอบแรก 10 คน เตรียมตรวจสอบ กสทช.

วุฒิสภาเลือก วุฒิสภาลงคะแนนเลือกผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ปี 2553 หรือ "ซูเปอร์บอร์ด" แล้ว 10 คน พร้อมนัดหมายวันที่ 23 พ.ย.นี้ เพื่อลงมติลับเลือกให้เหลือ 5 คน เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่

วุฒิสภาประชุมลับเพื่อลงคะแนนเลือกผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ปี 2553 หรือ ซูเปอร์บอร์ดในรอบแรก จำนวน 2 เท่า หรือ จำนวน 10 คน จากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 67 คนแล้ว

หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการตรวจสอบคุณสมบัติและจริยธรรมของวุฒิสภาจะทำหน้าที่ศึกษาตรวจสอบผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก และรายงานต่อวุฒิสภา ก่อนเข้าประชุมนัดพิเศษ วันที่ 23 พฤศจิกายน เพื่อลงคะแนนลับในการเลือก ซูเปอร์บอร์ด 5 คน เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบไปด้วย ด้านกิจการกระจายเสียง ได้แก่ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และนางสาวลักษมี ศรีสมเพช็ร กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชียงใหม่ หรือ กรอ.เชียงใหม่

ด้านกิจการโทรทัศน์ได้แก่ นายพิชัย อุตมาพินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อดีตที่ปรึกษากรรมการบริษัทกิจการโทรทัศน์กองทัพบก

ด้านกิจการโทรคมนาคมได้แก่ นายอนันต์ วรธิติพงศ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา และนายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ นักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้แก่ นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อนุกรรมการกิจการกระจายเสียง บริการธุรกิจ และนายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช.


กลับขึ้นด้านบน