กกร.เสนอตั้งคณะทำงานร่วมรับมือขึ้นค่าเเรง 300 บาท

กกร.เสนอตั้งคณะทำงานร่วมรับมือขึ้นค่าเเรง 300 บาท

กกร.เสนอตั้งคณะทำงานร่วมรับมือขึ้นค่าเเรง 300 บาท

รูปข่าว : กกร.เสนอตั้งคณะทำงานร่วมรับมือขึ้นค่าเเรง 300 บาท

กกร.เสนอตั้งคณะทำงานร่วมรับมือขึ้นค่าเเรง 300 บาท คณะทำงานร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. เรียกร้องให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐเอกชนในเร็วที่สุด พร้อมเตรียมสินเชื่อวงเงิน 50,000 ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ย 3 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ผู้ประกอบการ หลังปี 2556 จะมีการปรับขึ้นค่าเเรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ

คณะทำงานร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. พิจารณามาตรการสำคัญ 2 ประการ เพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ จากนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ วันที่ 1 มกราคม 2555 แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ โดยนายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ระบุว่า มาตรการจะประกอบด้วย การลดภาระต้นทุนจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เช่น การลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง , ลดภาษีอื่นๆ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ส่วนมาตรการทางการเงิน ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 3 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท และจัดลำดับความสำคัญการช่วยเหลือให้กลุ่มที่มีผลกระทบมากก่อน ซึ่งจะเสนอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการต่อไป

ทั้งนี้ภาคเอกชนยังคงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ชัดเจน ซึ่งนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่งรัดให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมเอกชนและภาครัฐฯ พิจารณามาตรการช่วยเหลือ เพราะหากล่าช้า อาจเยียวยาผู้ประกอบการไม่ทันการ พร้อมระบุว่า วันนี้ (20 พ.ย.) กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ จะไม่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพราะเห็นว่า นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาฯ เพิกเฉย ไม่ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับสมาชิก


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน