ปภ.ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 16 จังหวัดภาคอีสาน หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

ปภ.ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 16 จังหวัดภาคอีสาน หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

ปภ.ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 16 จังหวัดภาคอีสาน หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

รูปข่าว : ปภ.ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 16 จังหวัดภาคอีสาน หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

ปภ.ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 16 จังหวัดภาคอีสาน หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง สถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัดยังคงขยายวงกว้าง ล่าสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศให้ 16 จังหวัด เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว ขณะที่แม่น้ำสายหลักและ ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปา ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ปริมาณน้ำแม่น้ำชี ในพื้นที่ตัวเมือง จ.ยโสธร ลดลงอย่างต่อเนื่อง บางช่วงเห็นสันดอนทราย จนทำให้กลุ่มประมงพื้นที่บ้าน ต้องงดออกหาปลาชั่วคราว ขณะที่จังหวัดต้องเร่งขุดเจาะบ่อบาดาล และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

เช่นเดียวกับที่ จ.อุบลราชธานี, จ.บุรีรัมย์, จ.มหาสารคาม ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วกว่า 500,000 ไร่ ขณะที่แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาแห้งขอด เจ้าหน้าที่ต้องนำน้ำออกแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากภาวะฝนทิ้งช่วงแล้ว 16 จังหวัด จากทั้งหมด 20 จังหวัด ในจำนวนนี้ มี จ.นครราชสีมา, จ.อุดรธานี, จ.บุรีรัมย์ และ จ.ขอนแก่นรวมอยู่ด้วย

ส่วนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ภัยแล้งที่ขยายวงกว้าง ทำให้แม่น้ำเมยลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบกับการขนส่งสินค้าชายแดน เนื่องจากเรือเข้าเทียบฝั่งไม่ได้ แต่ก็ส่งผลดีกับชาวพม่าบางส่วน ที่ใช้วิธีการเดินข้ามแทนการใช้เรือ

เช่นเดียวกับ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดสันดอนหลายแห่ง ทำให้กระทบกับการลากจูงสินค้า รวมถึงเรือบรรทุกสินค้าจากต่างประเทศ ก็ไม่สามารถวิ่งผ่านเข้าเทียบนำสินค้าขึ้นได้เช่นเดียวกัน


กลับขึ้นด้านบน