มติครม.เดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน มีผล 1 ม.ค.56

มติครม.เดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน มีผล 1 ม.ค.56

มติครม.เดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน มีผล 1 ม.ค.56

รูปข่าว : มติครม.เดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน มีผล 1 ม.ค.56

มติครม.เดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน มีผล 1 ม.ค.56 ครม.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ทั้งนี้ ในที่ประชุมไม่ได้มีการหารือการตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วงเงิน 50,000 ล้านบาท

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ตามนโยบายรัฐบาล โดยมาตรการในการช่วยเหลือภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบนั้น จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ตามนโยบายรัฐบาล โดยมาตรการในการช่วยเหลือภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบนั้น จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อหามาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป

ทั้งนี้ ในที่ประชุมไม่ได้มีการหารือการตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วงเงิน 50,000 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน