ชาวบ้านหวั่นโครงการ"ผันน้ำจากลำแชะ"ช่วยเขตตัวเมือง ส่งผลขาดแคลนน้ำทำนา

ชาวบ้านหวั่นโครงการ"ผันน้ำจากลำแชะ"ช่วยเขตตัวเมือง ส่งผลขาดแคลนน้ำทำนา

ชาวบ้านหวั่นโครงการ"ผันน้ำจากลำแชะ"ช่วยเขตตัวเมือง ส่งผลขาดแคลนน้ำทำนา

รูปข่าว : ชาวบ้านหวั่นโครงการ"ผันน้ำจากลำแชะ"ช่วยเขตตัวเมือง ส่งผลขาดแคลนน้ำทำนา

ชาวบ้านหวั่นโครงการ การขยายตัวของเขตเมือง รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เทศบาลนครราชสีมา ทำให้เทศบาลต้องหาแหล่งน้ำดิบมาสำรองเพื่อผลิตน้ำประปา และเมื่อปี 2548 ทำโครงการผันน้ำระบบท่อจากลำแชะมาผลิตน้ำประปาในพื้นที่เทศบาล ขณะที่กลุ่มผู้ใช้น้ำจากเขื่อนลำแชะ เกรงว่า โครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม


กว่า 10 ปีที่ ลุงเช้า เย้ยกระโทก ชาวตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำลำแชะเพื่อการเกษตร หลังเขื่อนลำแชะก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2541 เช่นเดียวกับชาวนาในพื้นที่อำเภอครบุรี และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ผันน้ำจากเขื่อนลำแชะมาใช้เพื่อการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 ไร่

แต่หลังจากเทศบาลนครนครราชสีมา ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผันน้ำจากลำแชะเพื่อนำไปผลิตประปาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ก็สร้างความกังวลให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ และเกรงว่าอนาคตอาจไม่สามารถผันน้ำเพื่อทำนาปรังได้

การผันน้ำจากเขื่อนลำแชะเพื่อผลิตประปาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่นำไปสู่การยื่นฟ้องต่อศาลปกครองของกลุ่มรักษ์ลำแชะ เพื่อให้ระงับโครงการผันน้ำจากลำแชะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

การขยายตัวของเขตเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ทำให้ในแต่ละวันมีการใช้น้ำมากถึงวันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร คือเหตุที่เทศบาลนครนครราชสีมา ต้องดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผันน้ำจากลำแชะมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมเขตเทศบาล ชุมชนใกล้เคียง และโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน เทศบาลนครนครราชสีมา ใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปา เฉลี่ยปีละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสวนทางกับการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่า 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ขณะนี้เทศบาลต้องหาแหล่งน้ำดิบสำรอง รวมทั้งพัฒนาโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ แทนการผันน้ำจากเขื่อนลำแชะมาใช้ชั่วคราว จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งออกมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง


กลับขึ้นด้านบน