ต่างประเทศสนับสนุนไทยยกเลิกนำเข้าแร่ใยหิน

ต่างประเทศสนับสนุนไทยยกเลิกนำเข้าแร่ใยหิน

ต่างประเทศสนับสนุนไทยยกเลิกนำเข้าแร่ใยหิน

รูปข่าว : ต่างประเทศสนับสนุนไทยยกเลิกนำเข้าแร่ใยหิน

ต่างประเทศสนับสนุนไทยยกเลิกนำเข้าแร่ใยหิน หลายประเทศทั่วโลกสนับสนุนให้ประเทศไทยประกาศยกเลิกการใช้แร่ใยหิน เพื่อเป็นแบบอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังพบผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งจากการทำงานที่ต้องสัมผัสแร่ใยหินมีแนวโน้มสูงขึ้น

ตัวแทนเครือข่ายขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย และเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งเอเชีย หรือเอแบนจาก 13 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานลดการใช้แร่ใยหินในการประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินในประเทศไทย

ที่ประชุมเห็นด้วยหากรัฐบาลไทยประกาศยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกประเภทโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพหลายประเทศระบุตรงกันว่าผู้ที่สัมผัสกับแร่ใยหินโดยตรง เช่น การทำกระเบื้องมุงหลังคา ปูนซีเมนต์ การรื้อถอนอาคารต่างๆ มีแนวโน้มป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงขึ้น

ขณะที่ประเทศไทย แม้มติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินภายในปีนี้ แต่จนถึงขณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มีมาตรการใดๆ ออกมาอย่างชัดเจน แต่กลับพบการนำเข้าแร่ใยหินอย่างต่อเนื่อง และติดอันดับ 4 ของโลก

โดยปีที่ผ่านมา มีการนำเข้ากว่า 80,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยางปูพื้น ผ้าเบรค และคลัทซ์ ท่อซีเมนต์ใยหิน และกระเบื้องมุงหลังคา

นอกจากนี้ เครือข่ายฯ ยังพบว่าประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากแร่ใยหินทั้งที่เป็นภัยใกล้ตัว ซึ่งจะรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน