คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี จัดกิจกรรมรณรงค์ขอทางเท้าคืนให้เด็ก

คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี จัดกิจกรรมรณรงค์ขอทางเท้าคืนให้เด็ก

คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี จัดกิจกรรมรณรงค์ขอทางเท้าคืนให้เด็ก

รูปข่าว : คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี จัดกิจกรรมรณรงค์ขอทางเท้าคืนให้เด็ก

คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี จัดกิจกรรมรณรงค์ขอทางเท้าคืนให้เด็ก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีสมาชิกจัดกิจกรรมรณรงค์ขอทางเท้าที่ปลอดภัยคืนให้แก่เด็ก

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีสมาชิกจัดกิจกรรมรณรงค์ขอทางเท้าที่ปลอดภัยคืนให้แก่เด็ก โดยใช้การแสดงที่ชื่อว่า Walk This Way Flash Mob Dance ซึ่งเป็นการรวมตัวของเด็กๆ ในรูปแบบ flash mob เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยบนเส้นทางเดินของเด็ก

ด้านกรุงเทพมหานครระบุว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้จัดให้มี รปภ. รวมถึงเทศกิจคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรในเส้นทางที่นักเรียนจะต้องใช้เดินทางมาโรงเรียน ส่วนอนาคตก็จะปรับปรุงเส้นทางจราจรให้ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

องค์การอนามัยโลกระบุว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง และต่ำมีอัตราการเพิ่มของอุบัติเหตุจราจรมากขึ้น ในเมืองที่มีประชากรจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุนำการตายของเด็กทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี ผู้เดินเท้ามีความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียน หากถูกรถชนจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนขับรถ


กลับขึ้นด้านบน