"นิด้าโพล" เผยประชาชนเชื่อสาเหตุ "รถติด" มากขึ้น จากนโยบายรถยนต์คันแรก

"นิด้าโพล" เผยประชาชนเชื่อสาเหตุ "รถติด" มากขึ้น จากนโยบายรถยนต์คันแรก

"นิด้าโพล" เผยประชาชนเชื่อสาเหตุ "รถติด" มากขึ้น จากนโยบายรถยนต์คันแรก

รูปข่าว : "นิด้าโพล" เผยประชาชนเชื่อสาเหตุ "รถติด" มากขึ้น จากนโยบายรถยนต์คันแรก

นิด้าโพลเผยประชาชนหนุน "นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก" เพราะไม่ต้องซื้อรถในราคาแพง และ เป็นการจูงใจในการซื้อรถยนต์ ขณะที่ผลเสียประชาชนมองว่าทำให้รถติดมากขึ้น และ ส่งเสริมประชาชนเป็นหนี้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 - 17 พ.ย.จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,248 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาคทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ กรณีนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาล

จากการสำรวจ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 71.39 เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เพราะเป็นการคืนเงินภาษีให้กับประชาชน ไม่ต้องซื้อรถในราคาแพง และเป็นการจูงใจในการซื้อรถยนต์ ขณะที่ร้อยละ 24.44 ไม่เห็นด้วย เพราะทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างหนี้ให้กับประชาชน และรัฐบาลต้องนำเงินส่วนหนึ่งมาชดเชยให้กับค่าภาษี

ทั้งนี้ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีและผลเสียต่อประเทศของนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก พบว่า ประชาชน ร้อยละ 50.80 ระบุว่า ส่งผลเสียต่อประเทศ และร้อยละ 49.20 มองว่าส่งผลดีต่อประเทศ โดยในจำนวนประชาชนที่เห็นว่า มีผลเสียต่อประเทศนั้นร้อยละ 73.50 ระบุว่า เป็นการเพิ่มปัญหาจราจร หรือ รถติด รองลงมา ร้อยละ 42.50 เป็นการเพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และร้อยละ 33.20 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นหนี้เพิ่มขึ้น

ส่วนในจำนวนประชาชนที่มองว่า มีผลดี ร้อยละ 78.50 ระบุว่าเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ รองลงมา ร้อยละ 20.20 เป็นการเพิ่มขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ และร้อยละ 15.40 เพิ่มการจ้างงานมากขึ้น

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรของรัฐบาล ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.30ระบุว่า ควรลดราคาค่าโดยสาร หรือ ให้ขึ้นรถบริการสาธารณะฟรี รองลงมา ร้อยละ 53.60 ควรเร่งพัฒนาระบบขนส่งทางราง เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า และร้อยละ 12.90 ควรชะลอนโยบายลดภาษีรถยนต์คันแรกออกไปอีก


กลับขึ้นด้านบน