5 ธันวานี้ "ในหลวง"เสด็จออกมหาสมาคม"สีหบัญชร" พระที่นั่งอนันตสมาคม

5 ธันวานี้ "ในหลวง"เสด็จออกมหาสมาคม"สีหบัญชร" พระที่นั่งอนันตสมาคม

5 ธันวานี้ "ในหลวง"เสด็จออกมหาสมาคม"สีหบัญชร" พระที่นั่งอนันตสมาคม

รูปข่าว : 5 ธันวานี้ "ในหลวง"เสด็จออกมหาสมาคม"สีหบัญชร" พระที่นั่งอนันตสมาคม

5 ธันวานี้ คณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมความพร้อมในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม

 นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในวันพุธที่ 5 ธันวาคมนี้ เวลา 10.30 น .

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวา น่ายินดีและเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนัตสมาคม ลานพระบรมรูปทรงม้า ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ประชาชนคนไทยจะได้เฝ้าฯ ชมพระบารมีและร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับการจัดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

สำหรับการเตรียมความพร้อมในส่วนของรัฐบาลได้มีการเตรียมการอย่างดีที่สุด มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมชื่นชมพระบารมี ทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย การให้บริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 ธันวาคม ณ บริเวณท้องสนามหลวง อาทิ การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ การทำบุญตักบาตร การจัดพิธีอุปสมบททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นต้น

เชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิตโดยแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน


กลับขึ้นด้านบน