เทศบาลนครนครราชสีมา แก้ปัญหาขาดน้ำประปา สร้างฝายผันน้ำจากแม่น้ำมูล

เทศบาลนครนครราชสีมา แก้ปัญหาขาดน้ำประปา สร้างฝายผันน้ำจากแม่น้ำมูล

เทศบาลนครนครราชสีมา แก้ปัญหาขาดน้ำประปา สร้างฝายผันน้ำจากแม่น้ำมูล

รูปข่าว : เทศบาลนครนครราชสีมา แก้ปัญหาขาดน้ำประปา สร้างฝายผันน้ำจากแม่น้ำมูล

เทศบาลนครนครราชสีมา แก้ปัญหาขาดน้ำประปา สร้างฝายผันน้ำจากแม่น้ำมูล โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของเทศบาลนครนครราชสีมา ด้วยการผันน้ำจากลำแชะมาผลิตประปา มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 แต่จนถึงขณะนี้เทศบาลยังไม่สามารถผันน้ำมาผลิตประปาได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ขณะที่ลำตะคอง ซึ่งเป็นแหล่งดิบน้ำหลัก ก็ลดลงต่อเนื่อง ทำให้เทศบาลหาแนวทางแก้ปัญหา ด้วยการสร้างฝายเพื่อผันจากแม่น้ำมูลมาใช้ รวมทั้งขยายบ่อพักน้ำดิบเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

โครงการผันน้ำระบบท่อจากเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อนำมาผลิตประปาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท แม้การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ แต่จนขณะนี้ยังไม่สามารถผันน้ำมาใช้ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดระหว่างเทศบาลนครนรราชสีมา กับกลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนลำแชะ ที่กังวลว่าการผันน้ำปีละกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตรอาจส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรม ทำให้ขณะนี้เขื่อนลำตะคอง กลายเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญในการผลิตประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา

การสร้างฝายเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำมูล รวมทั้งขยายบ่อพักน้ำดิบบนเนื้อที่ 64 ไร่ ในตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา คือ แนวทางการแก้ปัญหาของเทศบาลนครนครราชสีมาในขณะนี้

ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำจากเขื่อนลำแชะเห็นด้วยกับการผันน้ำจากแม่น้ำมูลมาผลิตประปา เนื่องจากในแต่ละปีมีปริมาณน้ำท่าไหลผ่านกว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร มาตรการนี้ คือ แนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ดี และไม่ส่งกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำลำแชะ


 

"ตอนนี้เราสามารถดึงน้ำได้ประมาณ 200,00 คิว ถ้า 900,000 คิว ผมมั่นใจว่าพอ เพราะเมื่อทำฝายยกระดับการจัดเก็บน้ำก็สามารถทำได้" สุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

"การทำโครงการนี้ ถ้าทำได้จริงๆจะช่วยได้เยอะ เพราะสามารถชะลอน้ำไม่ให้ไปท่วมพิมายในหน้าฝน ขณะเดียวกันถ้าพิมายน้ำขาด ก็ไปช่วยในหน้าแล้งได้" ธีรพล รัตนประยูร ประธานกลุ่มรักษ์ลำแชะ


 

การขยายแนวท่อเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำดิบจากลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ก็เป็นอีกแนวทางการแก้ปัญหาของเทศบาลนครนครราชสีมา หากในอนาคตไม่สามารถผันน้ำจากลำแชะมาใช้ผลิตประปาได้

ทั้งนี้ โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของเทศบาลนครราชสีมา ด้วยการผันน้ำจากลำแชะมาผลิตประปา มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 แต่จนถึงขณะนี้ผู้รับเหมายังไม่สามารถส่งมอบงานโครงการให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด


กลับขึ้นด้านบน