ความขัดแย้งเพื่อแย่งที่ดินทำกินใน จ.กระบี่

ความขัดแย้งเพื่อแย่งที่ดินทำกินใน จ.กระบี่

ความขัดแย้งเพื่อแย่งที่ดินทำกินใน จ.กระบี่

รูปข่าว : ความขัดแย้งเพื่อแย่งที่ดินทำกินใน จ.กระบี่

ความขัดแย้งเพื่อแย่งที่ดินทำกินใน จ.กระบี่ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ ที่ทำกินซึ่งเข้ายึดพื้นที่ และปลูกสร้างที่อยู่อาศัยถาวรในสวนปาล์มซึ่งหมดสัมปทานในจังหวัดกระบี่ กับชาวบ้านในพื้นที่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อ 2 กลุ่มนี้ใช้อาวุปปืน เข้าปะทะกันเพื่อแย่งที่ดินทำกิน โดยที่การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างล่าช้า

ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบอลคลองขนาน อำเภอคลองเหนือ จังหวัดกระบี่ พูดปลุกระดมให้ชาวบ้านร่วมกันตั้งด่านตรวจรถยนต์ที่สัญจรผ่าน เข้า-ออก ในพื้นที่ตำบลคลองขนาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ที่ดินทำกินเข้ามาในพื้นที่ โดยอ้างว่า ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ที่ดินทำกินเข้ามาอาศัยในพื้นที่ ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้ายึดสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้าน

ด้านแกนนำกลุ่มเกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ระบุว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากสมาชิกที่ร่วมยึดสวนปาล์มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งจัดสรรที่ดินทำกิน ซึ่งหมดอายุสัมปทานในจังหวัดกระบี่กว่า 60,000 ไร่ ให้กับประชาชนซึ่ไม่มีที่ดินทำกิน

ขณะที่เมื่อวาน (20 พ.ย.) ที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งเข้ายึดสวนปาล์มที่หมดอายุสัมปทานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีปราณี ของภรรยา นายอาคม เอ่งฉ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ได้เกิดปะทะกับชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบื่ ซึ่เงป็นเจ้าของสวนปาล์มที่ได้ซื้อพื้นที่ต่อจากหุ้นส่วนจำกัด ศรีปราณี โดยมีการใช้อาวุธยิงใส่กันแต่ไม่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้

ด้าน นายอำนาจ สร้อยเกียว ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 จังหวัดกระบี่ ระบุว่าเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะนี้กรมป่าไม้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำที่ดินซึ่งหมดสัมปทาน ของจังหวัดกระบี่จำนวน 10 แปลง เนื้อที่กว่า 60,000 ไร่ มาจัดสรรออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งจะนำมาจัดสรรให้กับชาวกระบี่ที่ยากจนไร้ที่ทำกินและอีกส่วนจะ ให้เจ้าของสัมปทานเดิมเช่าต่อ

เมื่อ วานนี้กลุ่มเกษตรกรสิทธิชุมชนไร้ที่ทำกิน ซึ่งเข้ายึดสวนปาล์มที่หมดอายุสัมปทานของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปราณี ของภรรยานายอาคม เอ่งฉ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ได้เกิดปะทะกับชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นเจ้าของสวนปาล์ม ที่ได้ซื้อพื้นที่ต่อจากห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปาณี โดยมีการใช้อาวุธปืน

ขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินทำกิน ตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2546 ในจังหวัดกระบี่แล้วกว่า 12,000 คน ในจำนวนนี้กว่า 1000 คน เข้ายึดพื้นที่ และปลูกสร้างที่อยู่อาศัยถาวรในสวนปาล์มซึ่งหมดสัมปทาน ในขณะที่การแก้เรื่องที่ดินทำกินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเป็นไปอย่าง ล่าช้า ความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินจึงทำให้คนไทย 2 กลุ่มต้องหยิบอาวุธขึ้นมาห้ำหั่นกัน และมีแนวโน้มที่ความรุนแรงจะขยายตัวมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน