นายกรัฐมนตรีจีนเข้าเฝ้าฯในหลวง

นายกรัฐมนตรีจีนเข้าเฝ้าฯในหลวง

นายกรัฐมนตรีจีนเข้าเฝ้าฯในหลวง

รูปข่าว : นายกรัฐมนตรีจีนเข้าเฝ้าฯในหลวง

นายกรัฐมนตรีจีนเข้าเฝ้าฯในหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล

เวลา 16.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำ นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2555 การนี้ นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ครั้งนี้ นายเวิน เจียเป่า และคณะมีความปลื้มปิติในการได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และขอถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ในนามของประชาชนชาวจีน และประธานาธิบดี หู จิ่น เทา พร้อมกันนั้น ได้กราบบังคมทูลถึงความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ อาทิ การร่วมมือกันแก้ปัญหาอุทกภัย และผลผลิตข้าว กับรถไฟความเร็วสูง

ตลอดจนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่นำความสนิทสนม และความร่วมมือทางวัฒนธรรมมาสู่ชาวไทย และจีน เปรียบได้กับเพลงพระราชนิพนธ์ "สายฝน" ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่มเย็นของพสกนิกรชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถึงการเดินทางมาเยือนไทยของนายเวิน เจียเป่า และคณะว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ และเป็นส่วนสำคัญช่วยให้ชาวไทย และชาวจีนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น พร้อมกันนั้น ได้มีพระราชดำรัสถึงความร่วมมือทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีคมนาคมรถไฟว่าให้คำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์สำคัญมิใช่ความเร็วสูงสุด แต่เป็นความปลอดภัยสูงสุด โดยต้องมิให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ ทั้งสิ้น จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง


กลับขึ้นด้านบน