ผวจ.สงขลายืนยันไม่มีอำนาจอนุมัติโครงการ "กระเช้าลอยฟ้า"

ผวจ.สงขลายืนยันไม่มีอำนาจอนุมัติโครงการ "กระเช้าลอยฟ้า"

ผวจ.สงขลายืนยันไม่มีอำนาจอนุมัติโครงการ "กระเช้าลอยฟ้า"

รูปข่าว : ผวจ.สงขลายืนยันไม่มีอำนาจอนุมัติโครงการ "กระเช้าลอยฟ้า"

ผวจ.สงขลายืนยันไม่มีอำนาจอนุมัติโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติโครงการใดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นอกจากอำนาจตรวจสอบว่าโครงการดำเนินการถูกฎหมายหรือไม่

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปฏิเสธรายงานข่าวการลงนามอนุมัติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้ามูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท และโครงการต่อเนื่องตามข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการนี้เป็นมูลเหตุที่ตำรวจสันนิษฐานว่า อาจเป็นหนึ่งสาเหตุที่นำไปสู่การสังหารนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา

โดยย้ำว่าตัวเองไม่มีอำนาจทั้งการอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติโครงการใดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แต่มีอำนาจเต็มในการสั่งการ ดูแล ควบคุมให้การดำเนินโครงการถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหากเห็นว่า สิ่งใดไม่ถูกต้องมีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทำหนังสือเตือน แนะนำ หากไม่ปฏิบัติตามก็เสนอถอดถอนสภาองค์การนั้น ๆ โดยกรณีโครงการกระเช้าลอยฟ้าสงขลายังอยู่ในขั้นตอนของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดำเนินการ


กลับขึ้นด้านบน