"ไทย-มาเลเซีย"หารือความร่วมมือระหว่างชายแดนสองฝั่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์

"ไทย-มาเลเซีย"หารือความร่วมมือระหว่างชายแดนสองฝั่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์

"ไทย-มาเลเซีย"หารือความร่วมมือระหว่างชายแดนสองฝั่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์

รูปข่าว : "ไทย-มาเลเซีย"หารือความร่วมมือระหว่างชายแดนสองฝั่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์

การประชุมแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียเมื่อวานนี้ (21 พ.ย.) และการประชุมต้องยุติลงกลางคันช่วงบ่ายวานนี้ หลังเกิดข้อขัดแย้งในการหารือ แต่หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายไทยคาดหวังว่าการประชุมต่อเช้าวันนี้ (22 พ.ย.) จะได้ข้อยุติร่วมกันในประเด็นขยายความร่วมมือในพื้นที่ชายแดน

คณะทำงานฝ่ายไทยจับกลุ่มหารือกันในห้องประชุมช่วงบ่ายวานนี้ (22 พ.ย.) หลังการประชุมแก้ข้อตกลงความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซีย ต้องยุติลง หลังฝ่ายมาเลเซียเสนอให้ที่ประชุมให้คำนิยามในเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย ว่าควรมีลักษณะอย่างไร ซึ่งสร้างความแปลกใจต่อฝ่ายไทย เพราะทั้งสองฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบกรอบการทำงานด้านความมั่นคงอันใหม่มาแล้ว ระหว่างการประชุมช่วงกลางปี 2554

กรอบความร่วมมือใหม่ที่มาเลเซียให้ความเห็นชอบแล้วครอบคลุมความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด การค้าอาวุธสงคราม วัตถุประกอบระเบิด สารเคมี การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และขบวนการอาชญากรรมทางสารสนเทศ ซึ่ง เจ้ากรมกิจการชายแดนทหารก็คาดหวังว่าการหารือในเช้าวันนี้ว่าน่าจะได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ข้อตกลงชายแดนไทยมาเลเซียเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2508 ผ่านการปรับแก้มาแล้วสามครั้ง ครั้งสุดท้ายที่มีการแก้ไขคือปี 2543 ให้มีการลาดตระเวนร่วมกัน ใน การปรับแก้กรอบความร่วมมือครั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงไทยคาดหวังให้มาเลเซียเข้า มีส่วนร่วมแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย


กลับขึ้นด้านบน