ขั้นตอนการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

ขั้นตอนการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

ขั้นตอนการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

รูปข่าว : ขั้นตอนการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

ขั้นตอนการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมกองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในช่วงเย็นวันนี้ (22 พ.ย.) เพื่อกำหนดรายละเอียดที่จะบังคับใช้ ประกาศ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดูแลการชุมนุม ในพื้้นที่กรุงเทพมหานคร

ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้ประกาศใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ใน 3 เขต กรุงเทพมหานคร คือ เขตดุสิต, เขตพระนคร และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายนนี้ ขั้นตอนต่อไปคือ จะมีการออกประกาศ 3 ฉบับ คือ

1.ประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2.ประกาศแต่งตั้ง ผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีอำนาจออกข้อกำหนด คือ
- ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการหรืองดเว้น การปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
- ห้ามเข้าหรือออก จากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด ในห้วงเวลาที่ปฏิบัติการ
- ห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนด
- ห้ามนำอาวุธออกนอกเคหะสถาน
- ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

ทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ และประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง ฯ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

ซึ่งก่อนหน้านี้สมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ดูแลการชุมนุมระหว่างวันที่ 11-23 มีนาคม 2553


กลับขึ้นด้านบน