ภาคประชาสังคมชี้ต้องทำประชาพิจารณ์โครงการกระเช้าลอยฟ้า จ.สงขลา

ภาคประชาสังคมชี้ต้องทำประชาพิจารณ์โครงการกระเช้าลอยฟ้า จ.สงขลา

ภาคประชาสังคมชี้ต้องทำประชาพิจารณ์โครงการกระเช้าลอยฟ้า จ.สงขลา

รูปข่าว : ภาคประชาสังคมชี้ต้องทำประชาพิจารณ์โครงการกระเช้าลอยฟ้า จ.สงขลา

ภาคประชาสังคมชี้ต้องทำประชาพิจารณ์โครงการกระเช้าลอยฟ้า จ.สงขลา หลังการเสียชีวิตของนายพีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือโครงการกระเช้าลอยฟ้างบประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาท ซึ่งนายพีระคัดค้านมาโดยตลอดเนื่องจากนายพีระ เห็นว่า อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

พื้นที่ป่าบริเวนหัวเขาแดงติดกับเจย์ดีองค์ดำ องค์ขาว ในตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ไม่ถูกบุกรุกทำลายแต่อย่างใด ซึ่งตามการออกแบบโครงการกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสาบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสงขลา พื้นที่บริเวนนี้จะถูกใช้เป็นฐานกระเช้าลอยฟ้าในฝั่งอำเภอสิงหนคร ซึ่งเครือข่ายนักวิชาการในจังหวัดสงขลาระบุว่ายังไม่มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้แต่อย่างใด

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ระบุว่าตนเองไม่มีอำนาจอนุมัติโครงการกระเช้าลอยฟ้าแต่อย่างใดเพียงแต่กำชับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ด้านอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือคนหนึ่ง ให้ความเห็นถึงกรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิเสธไม่ได้อนุมัติโครงการกระเช้าลอยฟ้า ระบุแค่กำชับให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง เชื่อว่าเป็นเรื่องปกติ โดยคาดว่าโครงการที่ใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทนั้น จะต้องขอมติเห็นชอบจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ แต่ไม่มีอำนาจอนุมัติ ส่วนการระบุข้อความให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย เป็นความเห็นที่แนบไปในหนังสือ

ขณะที่ภาคประชาสังคมมองว่าสงขลาเป็น เมืองเก่าที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปี ดังนั้นจึงควรเน้นการอนุรักษ์วิถีเมืองเก่าแทนการพัฒนาด้านวัตถุ ส่วนโครงการกระเช้าลอยฟ้าต้องจัดให้มีประชาพิจารณ์อย่างมีส่วนร่วม ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโครงการอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงจุดคุ้มทุนด้านเศรษฐกิจ จากนั้นให้ชาวจังหวัดสงขลาเป็นผู้กำหนดอนาคตว่าจะเห็นด้วยกับโครงการหรือไม่

โครงการกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสาบสงขลาจากฝั่งแหลมสนอ่อนเขตเทศบาลนครสงขลา ไปยังพื้นที่หัวเขาแดง เขตอำเภอสิงหนครมีระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างเกือบ 500 ล้านบาท และยังมีโครงการพัฒนาต่อเนื่องกับโครงการกระเช้าลอยฟ้าอีกหลายโครงการรวม มูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นปมขัดแย้งจนนำไปสู่การลอบสังหาร นายพีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา ที่ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิด


กลับขึ้นด้านบน