การแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ยังไร้ข้อสรุป

การแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ยังไร้ข้อสรุป

การแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ยังไร้ข้อสรุป

รูปข่าว : การแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ยังไร้ข้อสรุป

การแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ยังไร้ข้อสรุป การประชุมแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ไม่สามารถหาข้อสรุปกรอบความร่วมมือกันได้ สร้างความไม่สบายใจต่อฝ่ายไทยที่เห็นว่า มาเลเซียไม่ได้มีการเตรียมการในการประชุมในครั้งนี้ ถึงแม้ว่ากรอบความร่วมมือนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบร่วมกันไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว (54)

กรอบความร่วมมือชายแดนที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนสิงหาคมปี 54 ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านยาเสพติด การค้าอาวุธสงคราม สารประกอบระเบิด การก่อการร้าย อาชญกรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางสารสนเทศไม่ได้ถูกนำขึ้นหารือระหว่างการประชุม หลังฝ่ายมาเลเซียขอความชัดเจนจากฝ่ายไทยถึงคำนิยามของความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไม่ได้ก่อนยุติการประชุมฝ่ายมาเลเซียได้ขอกรอบความร่วมมือกลับไปพิจารณาใหม่

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงมาเลเซียปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อผลการประชุม ขณะที่พล.ท.วรวิทย์ ดรุณชู เจ้ากรมกิจการทหาร หัวหน้าคณะฝ่ายไทยยอมรับว่าแปลกใจอย่างมากต่อท่าทีของมาเลเซีย เนื่องจากเรื่องที่นำขึ้นหารือมิใช่เป็นเรื่องใหม่แต่ได้ผ่านความเห็นชอบร่วมกันมาแล้วก่อนหน้านี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมและขาดการเตรียมการสำหรับการประชุมในครั้งนี้


กลับขึ้นด้านบน