การประชุมความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ไม่คืบ ขอนำไปศึกษาเพิ่มอีก 1 ปี

การประชุมความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ไม่คืบ ขอนำไปศึกษาเพิ่มอีก 1 ปี

การประชุมความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ไม่คืบ ขอนำไปศึกษาเพิ่มอีก 1 ปี

รูปข่าว : การประชุมความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ไม่คืบ ขอนำไปศึกษาเพิ่มอีก 1 ปี

การประชุมความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ไม่คืบ ขอนำไปศึกษาเพิ่มอีก 1 ปี การประชุมแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลย์ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียช่วงสองวันที่ผ่านมา ไม่คืบหน้า หลังคณะกรรมการชายแดนมาเลเซียขอกรอบความร่วมมือชายแดนที่สองฝ่ายเห็นชอบก่อนหน้านี้ไปศึกษาเพิ่มเติมต่ออีกหนึ่งปี ก่อนให้ความเห็นในการประชุมครั้งหน้า

การประชุมคณะทำงานชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่จบลงเมื่อวานนี้ ยังไม่ได้มีการหารือเรื่องกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน ตามที่กำหนดไว้ในวาระการประชุม เนื่องจากคณะทำงานฝ่ายมาเลเซียขอดึงเรื่องกลับไปศึกษาใหม่ ก่อนนำกลับมาให้คณะทำงานพิจารณาในการประชุมปีหน้า

ท่าทีของฝ่ายมาเลเซียสร้างความแปลกใจอย่างมากต่อคณะทำงานชายแดนของไทยเนื่องจากกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีการเตรียมนำมาพิจารณานั้น รวมถึงเรื่องคามร่วมมือด้านยาเสพติด การค้าอาวุธสงคราม การค้ามนุษย์สารประกอบระเบิด อาชญกรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ซึ่งผ่านความเห็นชอบร่วมกัน มาตั้งแต่การประชุมคณะทำงานครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2554 จึงไม่มีความจำเป็นต้องนำเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่


กลับขึ้นด้านบน