ปรับขึ้นค่าแรง300 กระทบอุตฯชิ้นส่วนยานยนต์-ต้นทุนการผลิตสูง

ปรับขึ้นค่าแรง300 กระทบอุตฯชิ้นส่วนยานยนต์-ต้นทุนการผลิตสูง

ปรับขึ้นค่าแรง300 กระทบอุตฯชิ้นส่วนยานยนต์-ต้นทุนการผลิตสูง

รูปข่าว : ปรับขึ้นค่าแรง300 กระทบอุตฯชิ้นส่วนยานยนต์-ต้นทุนการผลิตสูง

ปรับขึ้นค่าแรง300 กระทบอุตฯชิ้นส่วนยานยนต์-ต้นทุนการผลิตสูง นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยระบุ นโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาททั่วประเทศในปีหน้า ส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนสูงขึ้น

นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ยอมรับว่าการปรับขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ทั่วประเทศจะทำผู้ผลิตชิ้นส่วนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้เพราะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้นแต่หากยังคงมีคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้โดยขอให้รัฐบาลเร่งจัดให้งบประมาณสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์เพื่อลดต้นทุนแทนการนำชิ้นส่วนไปทดสอบยังต่างประเทศ

สำหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าปัจจุบันมีแรงในกลุ่มยานยนต์ทั้งระบบอยู่ที่ 800,000 คน แต่เป็นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 500,000 คน


กลับขึ้นด้านบน