แม่น้ำชีลดระดับลงต่อเนื่อง กระทบผู้เลี้ยงปลากระชังจังหวัดมหาสารคาม

แม่น้ำชีลดระดับลงต่อเนื่อง กระทบผู้เลี้ยงปลากระชังจังหวัดมหาสารคาม

แม่น้ำชีลดระดับลงต่อเนื่อง กระทบผู้เลี้ยงปลากระชังจังหวัดมหาสารคาม

รูปข่าว : แม่น้ำชีลดระดับลงต่อเนื่อง กระทบผู้เลี้ยงปลากระชังจังหวัดมหาสารคาม

แม่น้ำชีลดระดับลงต่อเนื่อง กระทบผู้เลี้ยงปลากระชังจังหวัดมหาสารคาม สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังขยายวงกว้าง และเริ่มส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ขณะที่ชาวนาในจังหวัดร้อยเอ็ด เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ฝายวังยาง ปล่อยน้ำเพื่อทำนาปรัง หลังผลผลิตข้าวนาปี ได้รับความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วง

ข้าวนาปีของชาวนา ในตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีสภาพยืนต้นตาย และเมล็ดแห้งลีบ เพราะขาดน้ำจากภาวะฝนทิ้งช่วง และระดับน้ำในแม่น้ำชีลดลงอย่างต่อเนื่อง ชาวนาบางส่วนเรียกร้องให้จังหวัดประสานไปยังจังหวัดมหาสารคาม ปล่อยน้ำจากฝายวังยาง เพื่อให้มีน้ำทำนา

ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามแม่น้ำชี ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบผู้เลี้ยงปลากระชังใน 4 อำเภอ ต้องลดปริมาณการเลี้ยง และจับปลาขายก่อนกำหนด เพราะเกรงว่าปลาจะช็อคตาย

ซึ่งขณะนี้จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 10 อำเภอ มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 100,000 ครอบครัว

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ทั้ง 4 แห่ง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณกักเก็บเพียงร้อยละ 28 ของความจุอ่าง เจ้าหน้าที่ต้องงดส่งน้ำ เพื่อการเกษตร ยกเว้นอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีน้ำร้อยละ 70 ของความจุอ่าง แต่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง ได้เพียง 300 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 4,600 ไร่


กลับขึ้นด้านบน