เผยผลงานรัฐบาล"ยิ่งลักษณ์"ครบรอบ 1 ปี พิมพ์เอกสารแจกปชช. 2.5 แสนเล่ม

เผยผลงานรัฐบาล"ยิ่งลักษณ์"ครบรอบ 1 ปี พิมพ์เอกสารแจกปชช. 2.5 แสนเล่ม

เผยผลงานรัฐบาล"ยิ่งลักษณ์"ครบรอบ 1 ปี พิมพ์เอกสารแจกปชช. 2.5 แสนเล่ม

รูปข่าว : เผยผลงานรัฐบาล"ยิ่งลักษณ์"ครบรอบ 1 ปี พิมพ์เอกสารแจกปชช. 2.5 แสนเล่ม

เผยผลงานรัฐบาล รัฐบาลเผยผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี พิมพ์แจกจ่ายประชาชน 2.5 แสนเล่ม ส.ส.-ส.ว.และภาครัฐ 5 พันเล่ม ส่วนการแถลงผลงานต่อรัฐสภาต้องรอให้ทางรัฐสภาบรรจุวาระก่อน โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงด้วยตนเอง

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้น ฐานแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.54 - 23 ส.ค.55 โดยรายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ม. 75 และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าตลอดระยะเวลา 1 ปีนั้น รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายตามที่ประกาศไว้

นพ.ทศพร ระบุว่า เนื้อหาของรายงานนั้น มีทั้งการรายงานการดำเนินนโยบายเร่งด่วนและนโยบายทั่วไป โดยมีการจัดพิมพ์รายงานเป็น 2 รูปแบบ คือ สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีเนื้อหาแบบสรุป จำนวน 250,000 เล่ม และเล่มที่มีเนื้อหาละเอียดสำหรับรัฐสภา ส.ส. และ ส.ว.รวมไปถึง จะส่งไปยังโรงเรียน หน่วยงานของภาครัฐและห้องสมุดด้วย จำนวน 5,000 เล่ม

ขณะที่ในส่วนของการแถลงผลงานต่อรัฐสภานั้น ต้องรอให้ทางรัฐสภาบรรจุวาระก่อน โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงด้วยตนเอง


กลับขึ้นด้านบน