รพ.วชิระพยาบาลรับผู้ทีได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาแล้วประมาณ 28 คน

รพ.วชิระพยาบาลรับผู้ทีได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาแล้วประมาณ 28 คน

รพ.วชิระพยาบาลรับผู้ทีได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาแล้วประมาณ 28 คน

รูปข่าว : รพ.วชิระพยาบาลรับผู้ทีได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาแล้วประมาณ 28 คน

รพ.วชิระพยาบาลรับผู้ทีได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาแล้วประมาณ 28 คน ผู้ชุมนุมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะ ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตาชนิดขว้างนั้นถูกส่งตัวไปยัง โรงพยาบาลวชิระพยาบาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วประมาณ 28 คน

มีการส่งตัวผู้ชุมนุมที่ได้รับผลกระทบจากการใช้แก๊สน้ำตาชนิดขว้างของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มายังโรงพยาบาลวชิระพยาบาล เพื่อทำการรักษา และดูอาการ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีคผู้ได้รับผลกระทบเดินทางมาแล้วประมาณ 28 ราย อาการส่วนใหญ่ของผู้ทีได้รับผลกระทบคือแสบตา หายใจไม่สะดวก บางรายมีอาการแน่นหน้าอก เนื่องจากมีโรคประจำตัวด้วย

 

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลวชิระพยาบาลได้แยกส่วนการดูแลรักษาออกจากส่วนของผู้ป่วยทั่วไป คือ แบ่งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เพื่อมาดูแลผู้ชุมนุมที่ได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาโดยเฉพาะ ที่ด้านหลังตึกเพชรรัตน โรงพยาบาลวชิระ

อย่างไรก็ตามคนไข้ที่ใด้รับการรักษาจะได้รับกลับบ้านก็ต่อเมื่อแพทย์อนุญาตเท่านั้น ซึ่งขณะนี้แพทย์อนุญาติให้กลับบ้านได้แล้วประมาณ 6-7ราย

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะถูกส่งตัวไปรักษา และดูแลอาการที่โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแล้ว 8 ราย เนื่องจากโดนแก๊สน้ำตา และบาดเจ็บเล็กน้อย


กลับขึ้นด้านบน