โครงการ "จำนำข้าว" กระตุ้นชาวนาใช้สารเคมีมากขึ้น

โครงการ "จำนำข้าว" กระตุ้นชาวนาใช้สารเคมีมากขึ้น

โครงการ "จำนำข้าว" กระตุ้นชาวนาใช้สารเคมีมากขึ้น

รูปข่าว : โครงการ "จำนำข้าว" กระตุ้นชาวนาใช้สารเคมีมากขึ้น

โครงการ ในช่วง 9 เดือนของปีนี้ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช กว่า 60,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการรับจำนำข้าวทำให้ชาวนาเร่งใช้เคมีเกษตร และ ปุ๋ย เพิ่มผลผลิต ซึ่งกรมวิชาการเตือนให้ใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม

แม้ว่าต้องรับภาระจากราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ชาวนาหลายรายในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำเป็นต้องซื้อเคมีเกษตรทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลงกันอย่างคึกคักเพื่อใช้ในการปลูกข้าวนาปีรอบใหม่ ประกอบกับการโฆษณาจูงใจให้ชาวนาซื้อปัจจัยการผลิตมากขึ้น

ขณะที่เจ้าของร้านขายเคมีเกษตรรายหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ระบุว่า ราคาปุ๋ย และเคมีเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุน และราคาวัตถุดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ขณะที่กรมวิชาการเกษตรแนะลดใช้เคมีเกษตรเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและสภาพดิน

โดยกรมวิชาการเกษตร รายงานว่า ช่วง 9 เดือนของปี 2555 ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช ทั้งสิ้นประมาณกว่า 60,000 ล้านบาท และคาดว่าตลอดทั้งปีน่าจะถึงเกือบ 70,000 ล้านบาท ทั้งนี้ประเมินว่าการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีเพื่อใช้ในนาข้าวที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงการรับจำนำข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาด จูงใจให้ชาวนาเร่งปลูกข้าวเพิ่มขึ้น


กลับขึ้นด้านบน