"ภูมิใจไทย" ยืนยันบทบาทพรรคฝ่ายค้าน แม้ไม่ร่วมอภิปรายฯ "นายกฯ" ประเด็นรุกที่ป่าสงวน

"ภูมิใจไทย" ยืนยันบทบาทพรรคฝ่ายค้าน แม้ไม่ร่วมอภิปรายฯ "นายกฯ" ประเด็นรุกที่ป่าสงวน

"ภูมิใจไทย" ยืนยันบทบาทพรรคฝ่ายค้าน แม้ไม่ร่วมอภิปรายฯ "นายกฯ" ประเด็นรุกที่ป่าสงวน

รูปข่าว : "ภูมิใจไทย" ยืนยันบทบาทพรรคฝ่ายค้าน แม้ไม่ร่วมอภิปรายฯ "นายกฯ" ประเด็นรุกที่ป่าสงวน

พรรคภูมิใจไทย ระบุจุดยืนของพรรคยังคงเป็นไปตามบทบาทหน้าที่การเป็นฝ่ายค้านในสภาฯ หลังจากไม่ได้ลงชื่อเข้าร่วมอภิปรายฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ในเรื่องการรุกที่ดินเขตป่าสงวนและพื้นที่อนุรักษ์

บทบาทของพรรคภูมิใจไทย หลังจากไม่ได้ลงชื่อเข้าร่วมอภิปรายฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ร่วมกับพรรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่จุดยืนของพรรคยังคงเป็นไปตามบทบาทหน้าที่การเป็นฝ่ายค้านในสภาฯ เพียงแต่ไม่ได้ร่วมอภิปรายเท่านั้น เนื่องจากเห็นว่า ประเด็นที่จะอภิปรายในเรื่องการรุกที่ดินเขตป่าสงวนและพื้นที่อนุรักษ์ รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว


 

"ในส่วนของรัฐมนตรีที่พรรคภูมิใจไทยที่จะอภิปราย รัฐบาลได้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น และได้สั่งการให้มีการแก้ไข และเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่คลี่คลาย และประชาชนได้ประโยชน์แล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องอภิปราย อย่างไรก็ตาม เราจะเข้าร่วมในการประชุมการอภิปรายฯ เพื่อฟังอย่างละเอียด" นายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกพรรคภูมิใจไทย

โฆษกพรรคภูมิใจไทย ยังยืนยันว่าจะไม่ให้พรรคประชาธิปัตย์โดดเดี่ยว แม้จะไม่ได้ร่วมอภิปรายฯ และขณะนี้ได้มีการประสานงานเพื่อทำความเข้าใจอย่างใกล้ชิด โดยพรรคยึดหลักการพื้นฐานทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเห็นว่านโยบายใดของรัฐบาลมีประโยชน์ก็ไม่จำเป็นต้องคัดค้าน แต่หากประเด็นชี้แจงไม่ได้ พรรคจะประมวลเหตุและผล เพื่อให้นำไปประมวลเป็นมติของพรรคที่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ต่อไป พรรคจะทำงานเป็นฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์ และเมื่อเห็นในทางใดจะมีเป็นมติพรรคออกมา โดยจะไม่ปล่อยฟรีโหวต

ก่อนหน้านี้บทบาทของพรรคภูมิใจไทยได้แสดงเจตนารมย์ร่วมลงชื่อในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่เมื่อครั้งที่ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี นัดรับประทานอาหารเย็นร่วมกับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มมัชฌิมา พรรคภูมิใจไทย ส.ส.และแกนนำกลุ่มมัชฌิมา มีการตั้งข้อสังเกตถึงท่าทีในส่วนของพรรคขั้วของนายอนุทิน ชาญวีรกูล และ นายเนวิน ชิดชอบ ก็เปลี่ยนไป โดยมีการมองถึงสายสัมพันธ์ของนายสมศักดิ์ ที่จะโน้มน้าวแนวคิดให้พรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมเป็นรัฐบาลในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน