“ชัจจ์” ยันขุดลอกคูคลองโปร่งใสชี้เเจงได้

“ชัจจ์” ยันขุดลอกคูคลองโปร่งใสชี้เเจงได้

“ชัจจ์” ยันขุดลอกคูคลองโปร่งใสชี้เเจงได้

รูปข่าว : “ชัจจ์” ยันขุดลอกคูคลองโปร่งใสชี้เเจงได้

“ชัจจ์” ยันขุดลอกคูคลองโปร่งใสชี้เเจงได้ พล.ต.ท.ชัจจ์ กลุดิลก รมช.มหาดไทย ถูกซักฟอกเรื่องการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินใน 7 ร่องน้ำสายหลักสมัยดำรงตำแหน่ง รมว.คมนาคม ที่มีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในการใช้งบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่ง พล.ต.ท.ชัจจ์ ยืนยันว่าที่ผ่านว่าในฐานะผู้บริหารกระทรวงได้ทำตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

สาระสำคัญที่ฝ่ายค้านอภิปราย พล.ต.ท.ชัจจ์ กลุดิลก คือการชี้ว่า โครงการจัดซื้อจัดจ้างการขุดลองคูคลองในพื้นที่ตื้นเขิน 1,200 ล้านบาทของกระทรวงคมนาคมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะวิธีการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ มีการเอื้อประโยชน์ต่อภาคเอกชนที่เข้ามาดำเนินโครงการ ใน 26 ชิ้นงาน ด้วยการตั้งราคากลางสูงเกินจริงเกือบร้อยละ 40 และเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่มีอยู่

ในขณะเดียวกัน ส.ส.ฝ่ายค้าน ยังระบุด้วยว่า การเปิดประมูลโครงการนั้น มีผู้เข้าร่วมประมูลหลายรายก็จริง แต่ว่า แต่ละรายนั้น นำเสนอราคาแตกต่างกันอยู่ที่หลักพันหลักร้อยเท่านั้น และด้วยเหตุนี้ จึงชี้ว่า รัฐมนตรี จะต้องรับรู้รับทราบ แต่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเจตนาสมยอมกันหรือฮั้วกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

นายถาวร เสนเนียม อภิปรายด้วยว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วพบว่า เบิกเงินงบประมาณไปแล้ว 1,215 ล้านบาท และตรวจรับงานเรียบร้อย หลังจากนั้น ป.ป.ช.คงต้องพิจารณาดำเนินการด้วย เพราะประชาชนเสียประโยชน์และได้รับความเดือดร้อน ขณะที่นักการเมืองและอดีตนักการเมืองได้ประโยชน์


กลับขึ้นด้านบน