ป.ป.ท.พบโครงการซ่อมถนน จ.อุดรธานี ส่อทุจริตงบเยียวยาน้ำท่วม

ป.ป.ท.พบโครงการซ่อมถนน จ.อุดรธานี ส่อทุจริตงบเยียวยาน้ำท่วม

ป.ป.ท.พบโครงการซ่อมถนน จ.อุดรธานี ส่อทุจริตงบเยียวยาน้ำท่วม

รูปข่าว : ป.ป.ท.พบโครงการซ่อมถนน จ.อุดรธานี ส่อทุจริตงบเยียวยาน้ำท่วม

ป.ป.ท.พบโครงการซ่อมถนน จ.อุดรธานี ส่อทุจริตงบเยียวยาน้ำท่วม การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ประเด็นหนึ่งที่คาดว่าฝ่ายค้านจะนำมาอภิปรายก็คือการอนุมัติงบประมาณกว่า 120,000 ล้านบาท ในโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศ เนื่องจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.พบความผิดปกติการดำเนินโครงการที่ส่อไปในทางทุจริต โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านนิคม หมู่ 4 และบ้านโนนบุญมี หมู่ 5 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใช้งบประมาณเกือบ 5 ล้านบาท เป็น 1 ใน 36 โครงการในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.สุ่มตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี 2555


 

โครงการนี้พบความผิดปกติการดำเนินงานในทุกขั้นตอน อย่างถนนเส้นนี้ กำหนดให้ซ่อมแซมเป็นระยะทาง 2 กม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 1 เมตร แต่จากการตรวจสอบไม่ปรากฎไหล่ทางตามที่ระบุไว้ในแบบสัญญาจ้าง และ

เช่นเดียวกับ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านนิคม หมู่ 4 และบ้านโนนสง่า หมู่ 7 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบการใช้งบประมาณซ้ำซ้อน โดยครั้งแรกของการซ่อมแซมใช้งบฟื้นฟูเยียวยาภัยพิบัติน้ำท่วมกว่า 200,000 บาท ก่อนที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะอนุมัติงบประมาณเกือบ 2 ล้านบาท ซ่อมแซมในจุดเดิม

นอกจากจะใช้งบประมาณซ้ำซ้อนแล้ว ป.ป.ท.ยังพบข้อพิรุธหลายอย่าง โดยเฉพาะการนำรายชื่อชาวบ้านมาสวมสิทธิ์เป็นกรรมการตรวจการจ้าง อย่าง นายรอด ภาษิต ที่มีชื่อปรากฏเป็นกรรมการตรวจการจ้างทั้งสองโครงการ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้มาก่อน และยังพบข้อมูลว่า มีการว่าจ้างชาวบ้านบางคนเพื่อให้เซ็นต์ชื่อตรวจรับงาน


 

"คนที่มีความรู้เกี่ยวกับถนนก็ควรให้เขาทำนะครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอก เป็นชาวบ้านธรรมดา คนอื่นที่มีรายชื่อตรวจสอบนี่ เห็นเขาว่าได้เงิน 500 ผมไม่ได้เซ็นไป ผมก็ไม่กล้าไปเอาหรอกนะ" รอด ภาษิต ชาวบ้านนิคม ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

การสุ่มตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของ ปปท.ทั้ง 36 โครงการ จากทั้งหมด 776 โครงการใน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น เลย อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ พบความผิดปกติในทุกโครงการ คือ ใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ทำโครงการให้เป็นไปตามประมาณการวัสดุ และนายช่างไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ซึ่งจากการสอบสวน พบว่ามีทั้งข้าราชการระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดเกี่ยวข้อง

"เรื่องงบฯกว่าจะผ่านจังหวัดไปได้ต้องไปที่อำเภอ ให้อำเถอสำรวจจากพื้นที่ขึ้นมา แล้วมาตั้งงบประมาณ แต่ก็ดูเหมือนรีบเร่งเกินไป ในการใช้งบฯ ทั้งตัวเนื้องานและการเบิกจ่ายก็ไม่ได้ตามทีโออาร์ทั้งสิ้น"ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ปี 2555 รัฐบาลอนุมัติงบประมาณกว่า 120,000 ล้านบาท ตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศ และ ป.ป.ท. พบความผิดปกติการดำเนินโครงการที่ส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ฝ่ายค้านน่าจะนำประเด็นนี้มาอภิปราย


 

ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ได้สรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้เลขาธิการ ป.ป.ท.พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.เพื่อขอความเห็นชอบก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช.


กลับขึ้นด้านบน