กัมพูชาประสบความสำเร็จอนุรักษ์ปลาโตนเลสาบ

กัมพูชาประสบความสำเร็จอนุรักษ์ปลาโตนเลสาบ

กัมพูชาประสบความสำเร็จอนุรักษ์ปลาโตนเลสาบ

รูปข่าว : กัมพูชาประสบความสำเร็จอนุรักษ์ปลาโตนเลสาบ

กัมพูชาประสบความสำเร็จอนุรักษ์ปลาโตนเลสาบ ทางการกัมพูชาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาในโตนเลสาบ ซึ่งครั้งหนึ่งเกือบจะมีปลาบางสายพันธุ์แทบจะสูญหายไปจากทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ เนื่องจากมีการทำธุรกิจการประมงมากเกินไป

โครงการอนุรักษ์ปลาในโตนเลสาบ ในจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2555 โดยทางการสั่งห้ามทำการประมงเชิงธุรกิจในโตนเลสาบเด็ดขาด และอนุญาตให้เพียงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบทะเลสาป จับปลาไปรับประทาน หรือขายที่ตลาดได้ แต่ห้ามจับในจำนวนมาก เนื่องจากที่ผ่านมา การบริหารจัดการที่ไม่ดี ปัญหามลภาวะ รวมทั้งการแข่งขันในเชิงธุรกิจของบริษัทประมง ทำให้ปลาในโตนเลสาบลดลงอย่างน่าใจหาย

แม้มาตรการห้ามจับปลาจะเป็นมาตรการที่เข้มงวดเกินไป แต่การบังคับใช้อย่างกวดขัน ก็ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เมื่อจำนวนปลาในโตนเลสาปเพิ่มขึ้น และยังส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้าน จับปลาได้มากขึ้น จากเดิมเฉลี่ยได้วันละเพียง 5 กิโลกรัม ก็เพิ่มเป็น 15-20 กิโลกรัมต่อวัน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากจะเป็นทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาบยังได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ เมื่อปี 2540 ให้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีววิทยา ทำให้ชาวบ้านมีความตระหนักถึงความสำคัญ และหวงแหนทะเลสาปแห่งนี้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นด้วย


กลับขึ้นด้านบน