"ทีดีอาร์ไอ" เสนอ รัฐฯ ออกกฏหมายควบคุมการชุมนุม

"ทีดีอาร์ไอ" เสนอ รัฐฯ ออกกฏหมายควบคุมการชุมนุม

"ทีดีอาร์ไอ" เสนอ รัฐฯ ออกกฏหมายควบคุมการชุมนุม

รูปข่าว : "ทีดีอาร์ไอ" เสนอ รัฐฯ ออกกฏหมายควบคุมการชุมนุม

นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ เสนอแนะรัฐบาล ควรออกกฎหมายควบคุมการชุมนุม เพราะเป็นการให้สิทธิทั้งตัวผู้ชุมนุม และผู้ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม

รศ.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ แนะนำรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการออกพระราชบัญญัติควบคุมการชุมนุม เพราะจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในภาพรวม ขณะเดียวกันทำให้ผู้ชุมนุม มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการชุมนุม และไม่ทำให้กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและพัฒนาแล้ว จะมีกฎหมายในลักษณะนี้ เพราะการชุมนุมโดยสงบถือเป็นเรื่องปกติ โดยมีหลักเกณฑ์ว่า สามารถชุมนุมพื้นที่ไหนได้บ้าง ขอบเขตอยู่ตรงไหน นอกจากนี้ รัฐจะต้องจัดสรรพื้นที่ในการชุมนุมให้ด้วย และหากเกิดความรุนแรงขึ้นมา ก็จะมีระดับในการดำเนินมาตรการในแต่ละขั้นไป โดยไม่จำเป็นต้องมี พ.ร.บ.ควบคุมความไม่สงบ

รศ.นิพนธ์ กล่าวอีกว่า พ.ร.บ. ควบคุมการชุมนุม เคยมีนักกฎหมายนำเสนอขึ้นไปแล้ว แต่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญมากนัก ซึ่งรวมถึงรัฐบาลที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำด้วย ทั้งที่ในความเป็นจริง กฎหมายลักษณะนี้ ถือเป็นการให้สิทธิกับทั้งผู้ชุมนุม และผู้ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม


กลับขึ้นด้านบน