"ฟิลิปปินส์" หาวิธีรับมือ พาสปอต์ใหม่ของจีน หลังพิมพ์แผนที่ใหม่อ้างกรรมสิทธิ์ทะลเจีนใต้

"ฟิลิปปินส์" หาวิธีรับมือ พาสปอต์ใหม่ของจีน หลังพิมพ์แผนที่ใหม่อ้างกรรมสิทธิ์ทะลเจีนใต้

"ฟิลิปปินส์" หาวิธีรับมือ พาสปอต์ใหม่ของจีน หลังพิมพ์แผนที่ใหม่อ้างกรรมสิทธิ์ทะลเจีนใต้

รูปข่าว : "ฟิลิปปินส์" หาวิธีรับมือ พาสปอต์ใหม่ของจีน หลังพิมพ์แผนที่ใหม่อ้างกรรมสิทธิ์ทะลเจีนใต้

กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ หาวิธีการรับมือ หลังจีนเริ่มใช้พาสปอร์ตใหม่ ที่มีการพิมพ์แผนที่ประเทศที่รวมเอาพื้นที่ 9 จุดในทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างกรรมสิทธิครอบครอง อยู่บนหน้าพาสปอร์ต

กระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์ เปิดเผยในวันนี้ว่า กำลังหาวิธีรับมือ หลังจากที่ชาวจีนได้รับพาสปอร์ตใหม่ของทางการจีน ที่มีการตีพิมพ์แผนที่ประเทศจีนทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงจุดประ 9 จุดในทะเลจีนใต้ บนหน้าพาสปอร์ต ซึ่งเท่ากับเจ้าหน้าที่ของชาติต่างๆ รวมถึงชาติที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ ต้องประทับตราตรวจคนเข้าเมืองบนหน้าพาสปอร์ตที่พิมพ์แผนที่ จึงเท่ากับเป็นการยอมรับคำประกาศกล่าวอ้างสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวของจีนไปโดยปริยาย แต่เบื้องต้นกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จะยังคงยอมรับตรวจพาสปอร์ตของชาวจีนต่อไป จนกว่าจะมีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา

มีรายงานว่าหลังการประกาศใช้พาสปอร์ตใหม่ของจีน ทางการอินเดียใช้วิธีการประทับตราแผนที่ประเทศ ลงบนหน้าพาสปอร์ตแบบใหม่ของชาวจีนที่เดินทางเข้าเมือง แต่ฟิลิปปินส์ยังไม่มีมาตรการดังกล่าวออกมา

การใช้พาสปอร์ตใหม่ของจีน สร้างความไม่พอใจแก่ประเทศที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมทั้งไต้หวัน และมีการยื่นหนังสือประท้วงต่อรัฐบาลจีนแล้ว


กลับขึ้นด้านบน