เผยเอกสาร "ลับที่สุด" ญัตติยื่นถอดถอนนายกฯของฝ่ายค้าน

เผยเอกสาร "ลับที่สุด" ญัตติยื่นถอดถอนนายกฯของฝ่ายค้าน

เผยเอกสาร "ลับที่สุด" ญัตติยื่นถอดถอนนายกฯของฝ่ายค้าน

รูปข่าว : เผยเอกสาร "ลับที่สุด" ญัตติยื่นถอดถอนนายกฯของฝ่ายค้าน

เผยเอกสาร รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า ระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงดำเนินอยู่นั้น มีการเผยแพร่เอกสารลับที่สุดที่ลงนามโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นต่อประธานวุฒิสภา เรื่อง ขอให้ถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งบทบัญญัติ มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ออกมาเปิดเผย ทั้งที่ฝ่ายค้านระบุว่า เป็นเอกสารลับที่ไม่เปิดเผย เพราะจะทำให้รัฐบาลทราบแนวทางการอภิปรายและจะสามารถชี้แจงข้อเคลือบแคลงสงสัยได้

โดยสาระสำคัญของเอกสาร ระบุข้อกล่าวหา ข้อที่ 1 คือ ครม.จงใจใช้อำนาจขัดต่อกฎหมาย กรณี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2542 และแก้ไขปี 2554 ได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 เมษายน 2554 โดยเนื้อความคือให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

แต่นายกรัฐมนตรี รวมทั้งคณะรัฐมนตรีไม่ได้เห็นชอบกับรายงานของ ป.ป.ช. และแม้ ป.ป.ช. จะทำหนังสือขอให้ทบทวน แต่มติคณะรัฐมนตรี ก็มีมติไม่รับข้อเสนอของ ป.ป.ช.

พร้อมกันนั้นยังระบุว่า คณะรัฐมนตรีได้มีพฤติกรรมจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย จงใจที่จะกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และ นอกจากไม่ส่งเสริมให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วยังกล่าวหาเป็นการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตอีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน