สมาชิกสภาอุตฯปลด "พยุงศักดิ์" พ้นประธาน ส.อ.ท.-ตั้ง "สันติ" ดำรงตำแหน่งแทน

สมาชิกสภาอุตฯปลด "พยุงศักดิ์" พ้นประธาน ส.อ.ท.-ตั้ง "สันติ" ดำรงตำแหน่งแทน

สมาชิกสภาอุตฯปลด "พยุงศักดิ์" พ้นประธาน ส.อ.ท.-ตั้ง "สันติ" ดำรงตำแหน่งแทน

รูปข่าว : สมาชิกสภาอุตฯปลด "พยุงศักดิ์" พ้นประธาน ส.อ.ท.-ตั้ง "สันติ" ดำรงตำแหน่งแทน

สมาชิกสภาอุตฯปลด คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งปลดนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล พ้นประธานสภาอุตสาหกรรม และ ตั้งนายสันติ วิลาสศักดานนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนชั่วคราว หลังสมาชิกไม่พอใจการทำงาน โดยเฉพาะการผลักดันมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ 300 บาท

ความขัดแย้งภายในสภาอุตสาหกรรรมร้อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากมีความพยายามเคลื่อนไหวที่จะปลดนายพยุงศักดิ์ ทำให้นายพยุงศักดิ์ ต้องชิงตัดหน้าประกาศเลื่อนประชุมสั่งโยกย้ายคณะกรรมการฝ่ายตรงข้ามรวมถึงสั่งล็อกห้องประชุม แต่ไม่สามารถสกัดการประชุม โดยคณะกรรมการต้องใช้พื้นที่หน้าห้องประชุมแทน

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทั้งหมด 182 คน ต้องใช้พื้นที่หน้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ รวมถึงวาระปลดนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ออกจากตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม เนื่องจากห้องประชุมภายในศูนย์สิริกิติ์ถูกสั่งปิดทั้งหมด และ ให้ตำรวจ 10 นายคอยรักษาความปลอดภัย

ในวาระปลดนายพยุงศักดิ์ มีเพียงคณะกรรมการ 139 คนที่สามารถลงคะแนนได้และจำนวนผู้ลงคะแนนเสียงปลดนายพยุงศักดิ์เกินกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศปี 2530 โดยก่อนหน้าการลงมติมีการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบจำนวนให้ครบองค์ประชุมตามกฎหมาย และ จากนั้นจึงเป็นวาระเลือกประธานคนใหม่

โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการทั่วไป 182 คนมีมติเอกฉันท์เลือกนายสันติ วิลาสศักดานนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานแทนเป็นการชั่วคราว

ความขัดแย้งภายในของสภาอุตสาหกรรมร้อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากมีคณะกรรมการบางกลุ่มเคลื่อนไหวที่จะปลดนายพยุงศักดิ์ ออกจากตำแหน่งประธานเพราะไม่พอใจการทำงาน โดยเฉพาะข้อกล่าวหาของสมาชิกที่ระบุว่านายพยุงศักดิ์ เพิกเฉยต่อการผลักดันมาตรการเยียวยาสมาชิก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

ก่อนประชุมเพียงหนึ่งวัน นายพยุงศักดิ์จึงตัดหน้าสั่งเลื่อนประชุม พร้อมทั้งยังมีคำสั่งโยกย้ายกรรมการฝ่ายตรงข้ามบางคน ให้ทำงานในสำนักงานประธาน ส.อ.ท. ที่ไม่มีภาระงานที่ชัดเจน ซึ่งคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงวันที่ 23 พ.ย.นี้

ตามมาตรา 18 ในพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมฯบัญญัติเงื่อนไขการลงจากตำแหน่งของประธานก่อนครบวาระสมาชิกสามารถลงคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม แต่ประธานที่รับไม้ต่อ จะทำงานในระยะเวลาที่เหลือของประธานคนเดิม ทั้งนี้ตามวาระ นายพยุงศักดิ์ จะพ้นวาระในปี 2557 ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่ง 2 สมัย โดยกลุ่มที่ให้การสนับสนุนนายพยุงศักดิ์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่


กลับขึ้นด้านบน