“เอฟซีทีซี” เห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศแก้ปัญหาค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย

“เอฟซีทีซี” เห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศแก้ปัญหาค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย

“เอฟซีทีซี” เห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศแก้ปัญหาค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย

รูปข่าว : “เอฟซีทีซี” เห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศแก้ปัญหาค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย

“เอฟซีทีซี” เห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศแก้ปัญหาค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 5 เห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องการค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่าบุหรี่ผิดกฎหมายทำลายสุขภาพของคนทั่วโลก ดังนั้นแต่ละประเทศที่เป็นรัฐภาคีควรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาการค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (เอฟซีทีซี) ครั้งที่ 5 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีการหยิบยกสถานการณ์บุหรี่ ที่กำลังทำลายสุขภาพของประชากรทั่วโลก ซึ่งขณะนี้มีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1,200 ล้านคน และเสียชีวิต 6 ล้านคนต่อปี ดังนั้นความสำคัญของการประชุมกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ก็เพื่อลดการสูบบุหรี่ และลดการได้รับควันบุหรี่มือ 2

นางมาร์กาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก บอกว่า เป็นเพราะบริษัทบุหรี่ พยายามทำทุกวิถีทางในการขยาย หรือ รักษาตลาดของตัวเอง ทั้งการท้าทายมาตรการต่างๆ โดยอ้างข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง รวมถึงการฟ้องรัฐบาลบางประเทศ ที่กำหนดมาตรการควบคุมยาสูบที่เข้มแข็ง

การเห็นชอบพิธีสารหรือข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว จะทำให้รายได้ที่รัฐเคยสูญเสียจากการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายทั่วโลกปีละหลายแสนล้านบาท กลับคืนมา เนื่องจากมีระบบติดตาม และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกัน และลดปริมาณการลักลอบค้าบุหรี่หนีภาษี

ขณะที่สถานการณ์บุหรี่หนีภาษีหรือบุหรี่เถื่อนในประเทศไทย พบว่า ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ปีละ 3,000-4,000 ล้านบาท คนสูบมากขึ้นเพราะราคาถูก ที่สำคัญบุหรี่เถื่อนไม่มีคำเตือนรูปภาพที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่กับประชาชน สอดคล้องกับผลสำรวจคนสูบบุหรี่โดยไม่มีภาพคำเตือนทั่วประเทศ พบว่า มีประมาณร้อยละ 2 โดยมีมากที่สุดในภาคใต้ ร้อยละ 8 นั่นแสดงว่ามีการลักลอบ และขายบุหรี่เถื่อนกันมาก เพราะบุหรี่ถูกกฎหมายของไทยจะต้องมีคำเตือนรูปภาพบนซองบุหรี่

จากนี้แต่ละประเทศจะต้องกลับไปหารือภายในของตัวเองว่าจะลงนามในสัตตยาบัญใน พิธีสารการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาควบคุมยาสูบครั้งที่ 5 นี้หรือไม่


กลับขึ้นด้านบน